Kopenhagen Fur aflyser april-auktionen

Ruslands krig mod Ukraine og fornyet opblussen af covid-19 i Kina fører til aflysning af Kopenhagen Furs planlagte auktion i april. Kopenhagen Fur åbnede salgssæsonen 2022 med en vanskelig februar-auktion, og en nyligt overstået auktion i Finland viste samme billede. Kopenhagen Fur har vurderet, at markedet ikke vil ændre sig synderligt frem til april.

Februar-auktionen startede samme dag, som Rusland invaderede Ukraine. Både Ukraine og Rusland har været samhandelslande for Kopenhagen Fur direkte og indirekte. Rusland er omfattende sanktioneret af EU, blandt andet i form af stop for pengeoverførsler og forbud mod eksport af luksusvarer til Rusland, herunder pels. Det udfordrer pelsbranchen her og nu. Hvordan det i øvrigt påvirker branchen på længere sigt, er lige nu meget usikkert.

Corona-pandemien har i forvejen sat pelsbranchen i en svær situation. Covid-19 er igen blusset op i Kina, som fastholder en nultolerance-politik overfor Covid-19. Derfor er landet fortsat omfattet af massive rejserestriktioner og nedlukninger af hele byer. Millioner af mennesker er ramt af nedlukningerne, som derfor har stor indvirkning på den økonomiske aktivitet, herunder også i detailleddet. Usikkerheden afholder de kinesiske pelshandlere fra at handle på nuværende tidspunkt.

Kopenhagen Fur håber fortsat at kunne holde en fysisk auktion i juni, alternativt en digital.