Andelsforeningen

Kopenhagen Fur er som andelsforening ejet af Dansk Pelsdyravlerforenings medlemmer.

Dansk Pelsdyravlerforening blev stiftet tilbage i 1930. I 1946 købte foreningen Kjøbenhavns Pelscentral, som blev omdøbt til Danske Pels Auktioner, hvor medlemmernes skind blev solgt. I 1963 flyttede auktionshuset til Glostrup, hvor der i dag flere hundrede medarbejdere. Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer. 

Andelstanken er groet i Danmark og er i dag en stolt tradition, hvor små producenter går sammen i solidarisk forening for at styrke deres fælles interesser – og i dag er andelsvirksomheden Kopenhagen Fur blandt Danmarks største virksomheder.

Andelsforeningen består af fire landsdelsforeninger:

- Nordjyllands Pelsdyravlerforening

- Midtjyllands Pelsdyravlerforening

- Fyn & Sydjyllands Pelsdyravlerforening

- Sjællands Pelsdyravlerforening, som også omfatter Bornholm.

I hver landsdel eksisterer der desuden en række lokalforeninger.

Foreningens bestyrelse består af de fire formænd i landsdelsforeningerne og tre medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.