Bestyrelse og direktion

Tage Pedersen

Formand (valgt af generalforsamlingen)

 

JESPER LAUGE CHRISTENSEN

Adm. direktør

John Papsø

Næstformand (valgt af Midtjyllands Pelsdyravlerforening)

Henning Christensen

(valgt af Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening)

Lars Eilertsen

(valgt af generalforsamlingen)

John Trier Rasmussen

(valgt af generalforsamlingen)

OLE BAKKE

(valgt af Nordjyllands Pelsdyravlerforening)

Ann-Mona Kulsø Larsen

(valgt af Sjællands Pelsdyravlerforening)