Ansvarlighed

Finansielt, socialt og bæredygtigt ansvar

Kopenhagen Fur er én af Danmarks største virksomheder og globalt den største aktør i pelsbranchen. Virksomheden er andelsejet af de danske pelsdyravlere, og 6.000 mennesker er direkte beskæftiget i erhvervet. Det giver en særlig forpligtelse til at drive virksomheden ansvarligt med øje for de tre bundlinjer: Den finansielle, den sociale og den bæredygtige.

Kopenhagen Fur er en veldrevet virksomhed, som skaber den bedste handelsplatform for de mink- og chinchillaskind, som andelshaverne producerer. Skindene sælges til eksport og giver et betydeligt bidrag til den danske handelsbalance. Kopenhagen Fur er også i stand til at tiltrække pelskind fra det øvrige Europa og Nordamerika, fordi verdensmarkedsprisen sættes hos Kopenhagen Fur, og dermed er producenterne sikret den bedst mulige pris.

 

Cirkulær bioøkonomi

Kopenhagen Fur har som vision at være verdens mest bæredygtige pelshus. Fundamentet for den vision er den danske minkproduktion, som i sit udgangspunkt indgår i den cirkulære bioøkonomi. Fra det fundament, hvor biologiske ressourcer bruges og genbruges, arbejder Kopenhagen Fur med alle led i værdikæden på at skubbe til en bæredygtig udvikling. Initiativerne rækker fra de meget store til de helt jordnære tiltag. Blandt de store initiativer er certificeringen af dyrevelfærden på minkgårdene under WelFur, og blandt de jordnære er brug af overskudsvarme fra Kopenhagen Furs køleanlæg til opvarmning af 1.000 parcelhuse i Glostrup. Derudover har man i minkproduktion fokus på bred anvendelse, hvilket er et af kriterierne for cirkulær bioøkonomi. Blandt andet bruger man i minkfoder afskær fra fiskeriindustrien, som ellers ikke kan finde anvendelse som fødevarer til mennesker. Derudover bruges fedt fra minkkadaver til biobrændsel, og dele i det restrende kadaver bruges til økologisk gødning.