Ansvarlighed

Fra det fundament, hvor biologiske ressourcer bruges og genbruges, arbejder Kopenhagen Fur med alle led i værdikæden på at skubbe til en bæredygtig udvikling.

Finansielt, socialt og bæredygtigt ansvar

Kopenhagen Fur er én af Danmarks største virksomheder og globalt den største aktør i pelsbranchen. Virksomheden er andelsejet af de danske pelsdyravlere, og 6.000 mennesker er direkte beskæftiget i erhvervet. Det giver en særlig forpligtelse til at drive virksomheden ansvarligt med øje for de tre bundlinjer: Den finansielle, den sociale og den bæredygtige.

Kopenhagen Fur er en veldrevet virksomhed, som skaber den bedste handelsplatform for de mink- og chinchillaskind, som andelshaverne producerer. Skindene sælges til eksport og giver et betydeligt bidrag til den danske handelsbalance. Kopenhagen Fur er også i stand til at tiltrække pelskind fra det øvrige Europa og Nordamerika, fordi verdensmarkedsprisen sættes hos Kopenhagen Fur, og dermed er producenterne sikret den bedst mulige pris.

Verdens største CSR-initiativ

Kopenhagen Fur har siden 2010 været en del af FN’s Global Compact, som forpligter virksomheder til at arbejde med CSR inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Global Compact er verdens største samlede CSR-initiativ med næsten 10.000 virksomheder og organisationer, som har forpligtet sig på samarbejdet. Kopenhagen Furs overordnede politikker på området er omsat til ledelses- og kontrolsystemer, der understøtter målene med Global Compact. Deltagere i Global Compact skal årligt afrapportere om status og fremskridt. Kopenhagen Furs afrapporteringer kan ses på Global Compacts hjemmeside.

Cirkulær bioøkonomi

Kopenhagen Fur har som vision at være verdens mest bæredygtige pelshus. Fundamentet for den vision er den danske minkproduktion, som i sit udgangspunkt indgår i den cirkulære bioøkonomi. Fra det fundament, hvor biologiske ressourcer bruges og genbruges, arbejder Kopenhagen Fur med alle led i værdikæden på at skubbe til en bæredygtig udvikling. Initiativerne rækker fra de meget store til de helt jordnære tiltag. Blandt de store initiativer er certificeringen af dyrevelfærden på minkgårdene under WelFur, og blandt de jordnære er brug af overskudsvarme fra Kopenhagen Furs køleanlæg til opvarmning af 1.000 parcelhus i Glostrup.

FN's Global Compact

Med medlemskabet af Global Compact er Kopenhagen Fur forpligtet til at drive virksomhed inden for rammerne af Global Compacts ti principper, der findes under overskrifterne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Læs mere om Global Compact her

Kopenhagen Fur som bæredygtig frontløber

Kopenhagen Fur samarbejder med pelsbranchen overalt i verden for at skubbe til en international, bæredygtig udvikling.

Læs om pelsbranchens initiativer her

Kopenhagen Fur hjælper børn i Namibia

Størstedelen af Kopenhagen Furs medarbejdere er medlemmer af Velgørenhedsforeningen og bidrager gennem et månedligt løntræk til foreningens arbejde med at hjælpe nødlidende børn til en bedre begyndelse på livet.

Læs om vores børnehaver i Namibia her