Velkommen til Kopenhagen Furs presseside

Kommunikations- og pressechef

Søren Jessing Jespersen

Direktør, avlerforhold & interessevaretagelse

Sander Jacobsen