Kopenhagen Fur afslutter salgssæsonen 2021

Kopenhagen Fur har med september-auktionen afsluttet salgssæsonen i 2021. På september-auktionen solgtes samlet 1,3 millioner minkskind til priser på niveau med årets auktion i juni. Kopenhagen Fur har i 2021 holdt fire pelsauktioner, og gennemsnitsprisen på danske minkskind på samtlige auktioner i 2021 nåede 323 kr.

Salget i 2020 var stærkt præget af corona-pandemien med globale nedlukninger og deraf følgende usikkerhed blandt branchens kundegruppe. Detailsalget af pels på branchens hovedmarkeder viste hen over vintersæsonen fine takter og sikrede således fornyet likviditet til branchens aktører. På årets første auktion i februar 2021 steg gennemsnitsprisen på minkskind 79 procent. På den efterfølgende auktion i april steg prisen yderligere 23 procent båret af blandt andet fornyet økonomisk aktivitet i Kina, hvor det for daværende så ud til, at corona-pandemien var under fuld kontrol. Markedsprisen fastsat på april-auktionen i København blev bekræftet på de efterfølgende auktioner hos Saga Furs og senere hen Kopenhagen Fur i juni, hvor godt 5 millioner mink blev handlet af branchens kunder. Den danske gennemsnitspris på årets juni-auktion hos Kopenhagen Fur blev samtidigt årets højeste med 358 kr.     

Hen over sommeren var der i store træk styr på pandemien, og økonomierne var i fortsat bedring, men delta-varianten har ændret det billede. Kina, som er et væsentligt marked for Kopenhagen Fur, er nu også påvirket af Delta-varianten, og reaktionen fra de kinesiske myndigheder har været omfattende nedlukninger med deraf fornyet negativ påvirkning af forretningen for branchens kunder. Det har skabt en vis tilbageholdenhed hos branchens kunder, som nu, efter aflysning af en lang række ordregivende messer, med spænding kigger frem mod detailsalget i vinteren 2021/22. Corona-situationen og den deraf afledte usikkerhed på de finansielle markeder i Kina medvirkede til at kunderne på årets sidste auktion handlede mere forsigtigt end i starten af salgssæsonen med et mere selektivt indkøb til følge.