Whistleblower-ordning

Kopenhagen Furs whistleblower-ordning giver mulighed for at indberette uregelmæssigheder og lovovertrædelser. Det kan ske anonymt. Det gælder først og fremmest eventuelle uregelmæssigheder i selve virksomheden, f.eks. alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende; overtrædelser af hvidvasklovgivningen; uregelmæssigheder inden for regnskabsføring, intern regnskabskontrol og revision; overtrædelse af konkurrencelovgivning (fx prisaftaler); andre uregelmæssigheder af generel karakter, såsom alvorlig fare for Kopenhagen Furs vitale interesser, eller for menneskers liv og sundhed, miljøovertrædelser, alvorlige mangler i arbejdssikkerhed eller alvorlige former for diskrimination.

Men uregelmæssigheder hos medlemmer af andelsvirksomheden kan også indberettes, hvis der synes at være grundlag for det – det kunne f.eks. være overtrædelser af miljølovgivning, brud på arbejdssikkerhedsforhold eller overtrædelser af regler knyttet til selve dyreholdet.

Link til Kopenhagen Furs whistleblower-politik.

Whistleblower-ordning håndteres af Gorrissen Federspiel

Administrationen af whistleblower-ordningen er placeret hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Efter indberetning via whistleblower-portalen underrettes Gorrissen Federspiel herom. Hvis whistlebloweren ønsker fuld anonymitet, forbliver identiteten strengt fortrolig og oplyses ikke til hverken Gorrissen Federspiel eller Kopenhagen Fur. Når en indberetning er modtaget, iværksættes en passende undersøgelse af sagen, og en ligeledes passende reaktion vil blive iværksat.

Whistleblower-portalen kan findes herKlik her for at åbne portalen (Åbner i nyt faneblad)