Cookies og persondata

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

 

Persondatameddelelse – kunder - Kopenhagen Fur a.m.b.a.

 

Formål og retsgrundlag

 

Kopenhagen Fur a.m.b.a. (Kopenhagen Fur), cvr-nr. 15275413, Langagervej 60, 2600 Glostrup, tlf.nr. 43 26 10 00, mail@kopenhagenfur.com, er dataansvarlig og behandler personoplysninger vedrørende kunden samt enhver fysisk person, der repræsenterer kunden, herunder en fysisk person som afgiver bud på Kopenhagen Fur’s auktioner i forbindelse med køb af skind på Kopenhagen Fur’s auktioner.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne omfatter kundens kontraktsforhold i forbindelse med kundens køb af skind på Kopenhagen Fur’s auktioner og den efterfølgende håndtering i forbindelse med levering og transport af skindene købt på auktionerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af kundens personoplysninger er således Kopenhagen Fur’s opfyldelse af et kontraktsforhold.

 

Kategorier af personoplysninger

Som led i kundeadministration behandler Kopenhagen Fur personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, herunder e-mail, adresse, telefon og mobilnummer, registrerings-/ identifikationsnummer, bankoplysninger, foto til adgangskort. Behandlingen af personoplysningerne vil kun finde sted, i det omfang det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden eller Kopenhagen Fur i forbindelse med den generelle kundeadministration, herunder opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser mellem parterne.

 

Modtagere af personoplysninger

Kopenhagen Fur videregiver personoplysninger til Kopenhagen Fur koncernforbundne selskaber, som er placeret i EU samt visse tredjeparter. Sådanne tredjeparter kan f.eks være speditører, konsulenter, transportører, hoteller, flyselskaber, biludlejning, offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet efter lovgivningen, at personoplysninger skal videregives, eller hvis det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden eller Kopenhagen Fur i forbindelse med kundeadministration.

 

Indsigtsret

Kopenhagen Fur kontrollerer, at de registrerede personoplysninger ikke er urigtige eller vildledende og sørger endvidere for at opdatere personoplysninger løbende. Kunden eller en fysisk person, der repræsenterer kunden kan opnå indsigt i og berigtige registrerede personoplysninger, eller få registrerede personoplysninger slettet ved at henvende sig til Kopenhagen Fur på gdpr@kopenhagenfur.com

 

Sletning

Kopenhagen Fur sletter personoplysningerne, når samarbejdet ophører, dog således at navn, adresse, registreringsnummer, telefonnummer og bankkontonummer først slettes, når samarbejdet mellem kunden og Kopenhagen Fur er ophørt, og ethvert krav Kopenhagen Fur måtte have mod kunden eller den fysiske person, som har afgivet bud på auktionen, er blevet betalt. Kopenhagen Fur sletter personoplysninger om fysiske personer, der repræsenterer kunden, når det ikke længere er relevant at behandle disse.

 

Sikkerhed

Kopenhagen Fur har vedtaget regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter personoplysningerne mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som resulterer i en for kunden høj risiko for it-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller væsentlig ulempe, vil Kopenhagen Fur hurtigst muligt give meddelelse om sikkerhedsbruddet.

 

Dataportabilitet mv.

Kopenhagen Fur opfylder et ønske om at benytte retten til at få udleveret de oplysninger, Kopenhagen Fur behandler (dataportabilitet), således at personoplysninger kan modtages af kunden i et almindeligt format. Henvendelser om at få adgang til data, få dem rettet eller slettet eller om indsigelser mod Kopenhagen Fur’s databehandling, vil blive besvaret hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af henvendelsen. Klager over Kopenhagen Fur’s behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatlsynet.dk