Pelsauktion i krigens skygge

Kopenhagen Fur har startet salgssæsonen 2022 med et udbud på 2 millioner minkskind på februar-auktionen. Salget begyndte samme dag, som Rusland invaderede Ukraine, og det fik forventeligt negativ indflydelse på salget. Ruslands aggressive militærhandlinger har skabt bred usikkerhed på de finansielle markeder, og det påvirker også aktørerne i pelsbranchen. Rusland er desuden verdens næststørste pelsmarked, og indkøberne, med aktiviteter rettet mod det det russiske marked, køber typisk tidligt ind i auktionsåret.

Det vigtige detailmarked Kina er derudover fortsat omfattet af restriktioner på rejseaktivitet og lockdowns i store områder som en konsekvens af Kinas nultolerance overfor Covid-19. Det påvirker det fysiske salg af pels negativt, mens onlinesalget har været voksende, men ikke i et omfang, der opvejer den manglende aktivitet i pelsbutikkerne.

Salgsprocenten på auktionen nåede 13 procent med et prisniveau på linje med september-auktionen i 2021. Der er planlagt yderligere fire auktioner i 2022.