Stærk efterspørgsel og stigende priser på minkskind

Kopenhagen Fur har afsluttet salget af mink under februar-auktionen, hvor pelsmarkedet efter nogle vanskelige år forventeligt så stor efterspørgsel og procentvis store stigninger i skindprisen. Auktionen var oprindeligt planlagt til at vare 3 dage, men den kom til at vare dobbelt så længe på grund af meget aktive købere, som alle bød med. Det forlængede salgsprocessen.

Auktionen åbnede salgssæsonen 2021 med i alt fire planlagte auktioner og et samlet udbud på 14 millioner minkskind, heraf blev de 2 millioner solgt på februar-auktionen. Den gennemsnitlige skindpris steg 79 procent for sammenlignelige varer i forhold til september 2020, og gennemsnitsprisen på danske minkskind nåede således 284 kr.

- Pelsbranchen er præget af store cykliske udsving. Prisen toppede senest i 2013 med en meget stor produktion til følge og et overudbud af råvarer. Nu er produktionen faldet på verdensplan, og udbuddet er kommet under den globale efterspørgsel. Der har tilmed været en meget stærk detailsæson i Asien og i Nordamerika og i dele af Europa, så pelsfabrikanterne oplever stigende efterspørgsel fra forbrugerne og færre skind på markedet, siger adm. direktør Jesper Lauge Christensen, Kopenhagen Fur.

Som bekendt er samtlige danske mink aflivet i efteråret 2020, og en stor del af produktion, som skulle have været udbudt i 2021, er destrueret.

- Lukningen af dansk minkavl er alt andet lige med til at skabe en opadgående pristrend, som formentlig vil blive stærkere i takt med, at vi i år og næste år sælger de sidste danske højkvalitetsskind. Vi har en unik vare på hylderne, som nu desværre ikke længere produceres, siger Jesper Lauge Christensen.

Kopenhagen Furs næste auktion holdes 20. til 26. april.