Kopenhagen Fur afslutter salgssæsonen 2020

Kopenhagen Fur har med september-auktionen afsluttet sin måske sværeste salgssæson nogensinde. 2020 begyndte med en forventning om, at en cyklisk lavkonjunktur ville ende efter nogle år med lave skindpriser og tilpasning af den globale produktion af minkskind. Det har coronapandemien fuldstændig ændret, og først på auktionerne i august og september er der for alvor kommet gang i skindsalget med pæne salgsprocenter, men lave priser.

- Auktionsomsætningen er i store træk halveret i forhold til året før, og vi kommer til at skubbe usolgte skind foran os ind i 2021. Den første halvdel af året var helt forfærdelig, hvor usikkerheden i alle led i pelsbranchen var meget stor, og vi solgte stort set ingenting på de digitale auktioner, som blev afholdt i månederne april til juli. Rejserestriktionerne er siden lempet lidt, og det er nu lykkedes os at holde to fysiske auktioner, som har været en afgørende forudsætning for de stigende salgsprocenter. Antallet af kunder er dog fortsat på et meget lavt niveau primært på grund af de karantæneregler som gælder for kundegruppen, når de returnerer fra auktionen, således har vi under september-auktionen haft ca. 80 kunder, mens en normal september-auktion har deltagelse af 300-400 kunder, siger Kopenhagen Furs CEO Jesper Lauge Christensen.

I 2019 omsatte de internationale pelsauktionshuse 40 millioner skind. Samlet er der i år solgt 19.650,000 millioner minkskind, og af dem har Kopenhagen Fur omsat 12.440,000 millioner skind. På september-auktion endte salgsprocenten på samtlige udbudte minkskind på 88,5% procent, mens salgsprocenten på danske skind nåede 92% procent. Gennemsnitsprisen for hele sæsonen på danske skind endte på 150 kr.  Andelen af lowgrades, som er skind med forskellige fejl, er forholdsmæssigt stor blandt de solgte skind i 2020, fordi dele af kundegruppen er gået målbevidst efter billigere varer i lyset af den usikre markedssituation. En større andel af de usolgte varer er derfor regulære skind. Gennemsnitsprisen på de solgte danske regulære skind endte på 162 kr. i 2020.

- Det er en alt for lav pris i forhold til produktionsomkostningerne, men salgsprocenterne skal op, før vi kan begynde at skele til prisen.  Efterspørgslen på de bedre varegrupper var tydeligvis størst under september- auktionen, hvor specielt de bedste kvaliteter, hårlængder og farver solgte bedre end den resterende del af kollektionen. Kunderne har stort set købt alt hvad vi har udbudt af vores bedste skind, hvilket også er afspejlet i en dansk salgsprocent, som er højere end gennemsnittet, siger Jesper Lauge Christensen.

- Pelsfabrikanterne har ventet med at indkøbe råvarer til absolut sidste øjeblik, og de har købt meget konservativt ind, så i modsætning til tidligere er der ikke købt til lager. Alle er nervøse for at brænde fingrene i et lige nu usikkert detailmarked præget af corona-krisen, men får vi noget, der bare ligner en almindelig detailsæson, så giver kunderne udtryk for, at der kommer til at mangle højkvalitets skind, siger Jesper Lauge Christensen.

Den aktuelle situation i pelsbranchen vil dog umiddelbart føre til en nedgang i produktionen – også i Danmark – og i de kommende måneder skal minkavlerne tage stilling til produktionen i 2021.

Kopenhagen Fur har planlagt fire auktioner i 2021 med start i februar.