Kopenhagen Fur juli-auktion 2020

Kopenhagen Fur auktionssal

Corona-krisen har indtil nu sat dybe spor i pelsbranchen. Kopenhagen Fur har måttet revidere hele auktionsplanen for 2020, og salget er flyttet fra den fysiske auktionssal over på en digital platform. Der har indtil nu været holdt 2 digitale auktioner med tilhørende digitalt eftersyn, hvor kunderne har kunnet se de udbudte skind på billeder. Nu har den begyndende åbning ikke bare i Danmark, men i det øvrige Europa og i Asien muliggjort et fysisk eftersyn op til den forestående juli-auktion, mens salget fastholdes på den nyudviklede digitale platform.

Der har fra branchens side været interesse for at deltage i eftersynet, og 32 kunder er tilmeldt. Eftersynet er tilrettelagt efter myndighedernes anvisninger, så hverken medarbejdere eller kunder udsættes for unødvendig risiko for smittte med corona. De tilmeldte kunder til eftersynet repræsenterer i al væsentlighed den samlede købekraft i pelsbranchen, idet kunder udveksler noter fra eftersynet og dermed har adgang til en fysisk vurdering af de udstillede skind, selvom de ikke selv er til stede.

Kopenhagen Fur har valgt, at salget skal foregå på den digitale platform. Den er taget godt imod af kunderne, og løsningen lægger sig tæt op ad det klassiske auktionssalg med auktionariusteamet i spidsen til at varetage salget. Den digitale auktion betyder, at samtlige markeder kan byde uanset muligheder for at rejse og dermed sikres i situationen den højest mulige købekraft.

Verdensøkonomien er fortsat præget af corona-krisen, og usikkerheden om den kommende detailsæson er meget stor. Ingen ved, hvordan verden eller økonomien ser ud, når vintersalget starter i butikkerne. Kunderne har derfor været meget tilbageholdende, og salgsprocenterne på de to foregående auktioner har været lave. Der er også i branchen en frygt for yderligere prisfald på minkskind, som også afholder kunder fra at købe nu i forventning om billigere indkøb senere.

For at mindske den usikkerhed har Kopenhagen Fur op til auktionen meldt ud, at det nuværende prisniveau på minkskind fastholdes som minimumsniveau, og at skindene vil blive trukket fra auktionen, hvis kunderne ikke er parate til at betale prisen. Desuden vil usolgte skind fra juli-auktionen ikke blive udbudt på de kommende planlagte auktioner i august og i september. Det samme gør sig gældende for skind udbudt på auktionen i august. Der vil heller ikke være mulighed for at købe skind på private treaty imellem auktionerne, så beslutninger om køb skal træffes nu, og mens auktionen kører.

Juli-salget begynder den 10., og auktionen forventes at blive afsluttet den 17. juli. Udbuddet er på 4,4 millioner minkskind i Kopenhagen Furs katalog, og der udbydes knap 600.000 minkskind i amerikansk katalog.