Kopenhagen Furs august-auktion

Kopenhagen Fur

For første gang i næsten et år har Kopenhagen Fur gennemført en fysisk auktion. Corona-krisen har indtil nu gjort det umuligt på grund af rejserestriktioner, og det har betydet, at pelsmarkedet stort set har været frosset til. Med den fysiske auktion er det lykkedes at få sat gang i salget, og 74 procent af de udbudte danske minkskind blev solgt.

- Corona-krisen har virkelig rystet branchen, og usikkerheden i markedet er fortsat stor. Ingen ved, hvordan detailsæson kommer til at se ud til vinter, men kunderne har alligevel nu vist mod og købt skind på auktionen. Indkøb af råvarer har været udsat til sidste øjeblik, og de skind, vi har solgt, går direkte videre til garverierne, så pelsvarerne kan komme i butikkerne, når vintersæsonen begynder, siger CEO Jesper Lauge Christensen, Kopenhagen Fur.

På grund af corona-restriktioner har auktionshusets manøvremuligheder været begrænset. De sædvanlige mellem 300 og 500 kunder blev til 60 kunder, som til gengæld repræsenterede størsteparten af købekraften i markedet.

- Ligesom os, var kunderne virkelig glade for igen at mødes. De kender hinanden, og prisfastsættelsen i auktionssalen foregår i samspil mellem auktionarius og kunderne. Aflæsningen i auktionsalen af hvem der køber, og hvem der sætter teten, har stor betydning for salget, som vi ikke fuldt ud har kunnet efterligne på vores digitale auktionsløsning. Interaktionen i auktionssalen gør det derfor trods alt lidt nemmere at sælge i et svært og usikkert marked, siger Jesper Lauge Christensen.

Prisen på skindene faldt på auktionen i kr. svarende til knap 8 procent, mens prisen i USD og Renminbi er nogenlunde fast. Det skyldes en stærk dansk kronekurs lige nu. Gennemsnitsprisen på de solgte skind nåede 151 kroner. Den kan ikke sammenlignes med tidligere salg, fordi varerne ikke er sammenlignelige.

- Prisen er lav. Og det samlede salg indtil nu i år er også lavt på grund af coronakrisen, så 2020 bliver mildest talt ikke et rentabelt år hverken for auktionshuset eller for minkavlerne. Vi forventer, at der bliver færre avlere til næste år, og verdensproduktionen af minkskind vil således falde yderligere, indtil prisen retter sig op, siger Jesper Lauge Christensen.

Kopenhagen Fur har planlagt yderligere en auktion i 2020 med eftersyn fra den 14. september og salg i dagene 20. til 29. september.