Kopenhagen Furs maj-auktion

Kopenhagen Fur Buyer Number

Kopenhagen Fur har på maj-auktionen udbudt 7 millioner minkskind. Auktionen cementerede, at markedet har en præference for danske kvalitetsminkskind, men den resterende del af kollektionen oplevede mindre køberinteresse i auktionssalen. Prisen på minkskind faldt 5 procent i forhold til auktionen i marts, og knap 80 procent af auktionsudbuddet blev solgt. Den samlede auktionsomsætning for de otte salgsdage i denne runde nåede 1,2 mia. kr.

- På trods af prisfaldet, så er det positivt, at markedet generelt foretrækker de typer og kvaliteter, hvor de danske højkvalitetsskind udgør hovedparten, siger administrerende direktør Jesper Uggerhøj, Kopenhagen Fur.

På hovedmarkederne, især Kina, er der stadig et overudbud af færdigvarer fra tidligere års overproduktion, hvilket fortsat præger efterspørgslen i auktionssalen. Verdensproduktionen er over de seneste par år reduceret fra over 80 millioner skind til nu under 50 millioner skind, så en væsentlig produktionsreduktion har fundet og finder stadig sted. Og selvom vinterens detailsæson var tilfredsstillende, opleves fortsat forsigtige dispositioner fra de internationale auktionskunders side.

Maj-auktionen begyndte med en markant armlægning i auktionssalen om prisniveauet, og en stor del af udbuddet forblev usolgt på første salgsdag. I de følgende dage vendte kundernes interesse på det aktuelle prisniveau dog tilbage, og salgsprocenterne rettede sig.

- Vi ved fra mange af vores kilder i markedet, at en stor del af pelsfabrikanterne har valgt at udsætte deres køb til så sent på sæsonen som muligt. Maj-auktionen er den tredje af i alt fem auktioner, så vores kunder har endnu mulighed for at købe skind på vores auktioner i slutningen af juni og i september, siger Jesper Uggerhøj.

De danske minkskind opnåede en gennemsnitspris på 228 kr., og udenlandske minkskind blev i gennemsnit solgt til 178 kr.

Kopenhagen Fur holder næste pelsauktion fra 22. juni til 1. juli, og årets salg afsluttes med en auktion i september.