Midtvejsstatus for september-auktionen

Kopenhagen Furs september-auktion er nu gået i gang med femte salgsdag. Det betyder, at man er nået halvvejs i auktionsforløbet, som afsluttes om fire dage.

På trods af et forventet prisfald har salgsprocenten overordnet set været god, hvilket betragtes som et sundhedstegn af branchen.

- Det er tilfredsstillende at se, at vi ligger på en overordnet salgsprocent på 86 for de første fire dage. Især når man tager i betragtning, at producenternes pelslagre er fulde, samt den økonomiske bølgegang som i den seneste tid har præget den kinesiske økonomi, siger chefauktionarius Per Knudsen.

Et tydeligt bevis på, at lagrene er fulde, kan findes, når man kigger kundernes købsmønster efter i sømmene.

- Der er en væsentlig større konkurrence på skind i den bedste hårlængde, kvalitet, farve og renhed. Og prisfaldet på de bedste skind har været mærkbart lavere sammenlignet med de mere kommercielle kvaliteter.  Set fra en dansk avlers synspunkt er dette gode nyheder, da de danske avlere er dygtige til at producere netop de skind, der er den største efterspørgsel på, siger Per Knudsen.