Love for Dansk Pelsdyravlerforening

Under bevarelse af størst mulig frihed for de enkelte landsdelspelsdyravlerforeninger at danne et bindeled mellem disse og skabe sammenhold og fællesskab mellem danske pelsdyravlere.