Medlemskab

Kopenhagen Fur er et offentligt auktionshus, der sælger mink- og chinchillaskind på vegne af vores andelshavere samtidig med, at vi varetager medlemmernes interesser.

Som medlem af en landsdelsforening bliver du samtidig medlem af Dansk Pelsdyravlerforening, og du får herved mulighed for at gøre din indflydelse gældende inden for andelsorganisationen, som dækker pelsdyravlen og auktionssalget af skind i Danmark.


Når du sælger dine skind gennem Kopenhagen Fur, sker det til en lavere salgsafgift, og du vil via din omsætning få andel i overskuddet og bliver derved andelshaver i selskabet.

Gennem medlemskab tilbydes pelsdyravleren en række ydelser, eksempelvis rådgivning fra fagkonsulenterne, Kopenhagen Fur Diagnostik m.m, og herunder gratis plasmacytosetest.

Via medlemskabet bidrager avleren ligeledes til forskning og forsøg, som gennemføres, og bidrager til løsning af en række tiltag på det erhvervspolitiske og afsætningsmæssige område.

Dansk Pelsdyravlerforening består af 4 landsdelsforeninger: Nordjyllands Pelsdyravlerforening (NP), Midtjyllands Pelsdyravlerforening (MP), Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening (FSP) samt Sjællands Pelsdyravlerforening (SP) der tillige dækker Bornholm. Derudover er avlerne organiseret i en række lokalforeninger, der fungerer under landsdelsforeningerne.

 

Indmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ind i Dansk Pelsdyravlerforening, så kontakt Avlerservice på tlf. 4326 1255.

Ved indmeldelse bliver du både medlem af Dansk Pelsdyravlerforening og den landsdelsforening, du geografisk hører til.

Efter vi har registreret dit ønske om indmeldelse, vil du i løbet af få dage modtage indmeldelsesblanket og yderligere information pr. e-mail.

 

Kontingent

Alle de nævnte kontingenter tillægges moms.

Dansk Pelsdyravlerforening

 

Grundkontingent: Minkavlere

 750,-

Grundkontingent: Chinchillaavlere

 300,-

Avlsdyrkontingent

 7,-


Landsdelsforeninger

Sjælland 

 

Grundkontingent: Mink-, Chinchilla-avlere

800,-

Avlsdyrkontingent

 0,90

 

Nordjylland

 

Grundkontingent: Mink-, Chinchilla-avlere

 700,-

Avlsdyrkontingent

 0,85

 

Midtjylland 

 

Grundkontingent: Minkavlere

 700,-

Grundkontingent: Chinchilla-avlere

 350,-

Avlsdyrkontingent

 0,75

 

Fyn og Sydjylland 

 

Grundkontingent: Mink-, Chinchilla-avlere

 700,-

Avlsdyrkontingent

 0,70

 

 

Udmeldelse af foreningen

Hvis du er ophørt med pelsdyravl og ønsker at blive udmeldt af foreningen, skal du kontakte Avlerservice pr. mail eller telefon for udmeldelse af Dansk Pelsdyravlerforening senest den 31. juli i indeværende år.

 

Ofte stillede spørgsmål om reglerne for medlemskab og udmeldelse:

Når du udmelder dig, gælder dette både medlemskabet i Landsdelsforeningen (SP, NP, MP eller FSP) og Dansk Pelsdyravlerforening (DP).

  • Du er altid medlem et helt regnskabsår ad gangen.
  • Hvis du også er medlem af en lokalforening, skal du selv rette henvendelse direkte til lokalforeningen for at blive meldt ud der.
  • Hvis du har usolgte skind tilbage på Kopenhagen Fur, er medlemskab ikke nødvendigt. Skind indleveret som "medlemsskind" sælges som "medlemsskind".
  • Hvis du efter udmeldelse fortsat ønsker tilknytning til pelsdyravlere, kan du melde dig ind i Veteranklubben. Med et sådant medlemskab får du invitationer til arrangementer og mulighed for at modtage Dansk Pelsdyravl. Kontakt Avlerservice for indmeldelse.
  • Hvis du fortsat blot ønsker at modtage Dansk Pelsdyravl efter din udmeldelse, kan du vælge et løsabonnement, som p.t. koster kr. 537,50 inkl. moms og porto for et år.
  • Har du spørgsmål i forbindelse med dit medlemskab eller udmeldelse af foreningen, er du velkommen til at kontakte Avlerservice på 4326 1255.

 

 

Når du sælger dine skind gennem Kopenhagen Fur, sker det til en lavere salgsafgift, og du vil via din omsætning få andel i overskuddet og bliver derved andelshaver i selskabet.