Kapitalfond

 

Kapitalfonden er Kopenhagen Furs egenkapital. Vedtægterne i Kopenhagen Fur (Foreningen) fastlægger kravet til Kapitalfondens størrelse. Hverken medlemmer eller andre (fx avlers kreditorer) har krav på udbetalinger fra kapitalfonden. 

På den årlige generalforsamling fremlægges den reviderede årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. Der tages ligeledes beslutning angående anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

Foreningens årlige overskud anvendes først til forrentning af kapitalfonden. Renten tilskrives kun i de regnskabsår, der er overskud, og kun i det omfang, overskuddet rækker til. Resten af overskuddet fordeles mellem medlemmerne i forhold til medlemmernes omsætning ved salg af skind på Foreningens auktioner i det pågældende regnskabsår og henlægges til medlemmernes kapitalfondskonti.

Du kan læse mere om kapitalfonden i foreningens vedtægter. Har du spørgsmål kan du kontakte os på e-mail eller på telefon.