Kapitalfond


På generalforsamlingen i Dansk Pelsdyravlerforening den 23. marts 2018 blev regnskabet for 2016/17 godkendt og årets udlodning fra kapitalfonden vil blive udbetalt den 5. april 2018.

Der udloddes 8,6 % af indestående på kapitalfonden.

Der er foretaget overskudsdeling med en andel svarende til den enkeltes omsætning i forhold til den totale medlemsomsætning.

Rentetilskrivning sker på grundlag af diskontoen fastsat af Danmarks Nationalbank. Da diskontoen har været 0% hele regnskabsåret tilskrives ikke renter i år.

Kapitalkravet i henhold til foreningens love er pr. 31. oktober 2017 opgjort til 1075 mio. hvilket giver mulighed for udlodning af 113 mio. kr. af kapitalfonden.

Af dette beløb har bestyrelsen besluttet at imødekomme indsendte ansøgninger fra ophørte avlere, som opfylder § 22 i Love for Dansk Pelsdyravlerforening med i alt 11 mio. kr.

Har du spørgsmål er du velkommen til at e-maile til riskmanagement@kopenhagenfur.com eller kontakte på 4326 1000.

 

Du kan også kontakte Økonomiafdelingen på 4326 1420.

 

Udskriv skema til ansøgning om udbetaling af indestående på kapitalfond.