Kopenhagen Fur udlodder 77 millioner kr. i svært år

Dansk Pelsdyravlerforening/Kopenhagen Fur har i dag holdt generalforsamling i MCH Messecenter Herning. 2018 var et svært år for pelsbranchen, men alligevel er det lykkedes, at få et mindre overskud i auktionshuset på 17 millioner kr. efter skat. Auktionsomsætningen rundede 5,8 millioner kroner

- Virksomhedsdriften i Kopenhagen Fur har været præget af lave skindpriser og usolgte skind. Alligevel er det lykkedes at få et lille overskud, og der er 77 millioner kr. til udlodning til andelshaverne, sagde bestyrelsesformand Tage Pedersen i beretningen.

Den senest udvikling på Kopenhagen Furs marts-auktion giver forhåbninger om, at der nu kommer en markedsvending. Hele udbuddet på 5,2 millioner skind blev solgt til stigende priser.

- Det afgørende er, at udbuddet af skind falder, for at det igen bliver rentabelt for os at gå på arbejde, Og på det punkt kan vi nu se, at reduktionen er markant. Fra 2018 til 2019 er udbuddet på de internationale auktioner faldet med knap 10 millioner til omkring 36 millioner minkskind, og i 2020 sker der for alvor en reduktion med et udbud på kun omkring 25 millioner minkskind. Derfor tør jeg godt stå her og sige, at vi tydeligt kan se lyset for enden af tunnelen, sagde Tage Pedersen.