Pandemien udløser Kopenhagen Furs første underskud siden 1993

Der har i dag været holdt generalforsamling i Kopenhagen Fur / Dansk Pelsdyravlerforening, hvor regnskabet for 2020 blev godkendt. Regnskabet viser et underskud på 105 millioner kr., og det er første gang siden 1993, at Kopenhagen Fur kommer ud med røde tal på bundlinjen. I 1993 var virksomheden offer for en svindelsag, der kostede et underskud på 21,7 millioner kr., mens det i 2020 er corona-pandemien, som har kostet virksomheden på bundlinjen.

- Det siger noget om den styrke, pandemien ramte Kopenhagen Fur med. Pelsbranchen stod i starten af 2020 til at komme ud på den anden side af en længere cyklisk nedtur på grund af overproduktion af minkskind, da pandemien lukkede verden ned. Det påvirkede vores vanlige auktionsforretning, som måtte omlægges til en digital løsning, samtidig med at kunderne var meget usikre på detailkundernes reaktion på pandemien. Først i slutningen af regnskabsåret fik vi for alvor hul på markedet med to fysiske auktioner og et salg af 13 millioner minkskind. På trods af hændelserne i 2020, har Kopenhagen Fur vist sig som en robust virksomhed, der nu igen er på rette spor med en succesfuld start i februar på auktionssæsonen 2021, siger adm. direktør Jesper Lauge Christensen, Kopenhagen Fur.

Kopenhagen Furs samlede omsætning faldt fra 5,2 milliarder kr. i 2019 til 2,2 milliarder kr. i 2020. Årets resultatet i 2019 nåede 17 millioner kr. mod altså et underskud i 2020 på 105 millioner kr. Resultatet giver ikke mulighed for udlodning til andelshaverne.

Kopenhagen Fur solgte 15 millioner minkskind i 2020 mod 25 millioner minkskind i 2019, hvor samtlige skind blev solgt. I alt er overført 6 millioner usolgte skind fra 2020 til 2021, hvor skindene forventes solgt. Auktionsmarkedet har oplevet stærkt stigende priser i 2021, hvor prisen alene på Kopenhagen Furs februar-auktion steg 79 procent.

- Vi forventer, at efterspørgslen er stærk året ud, og at Kopenhagen Fur kommer ud af 2021 med sorte tal på bundlinjen, siger Jesper Lauge Christensen.