Kinesiske devalueringer er uden stor betydning for pelsbranchen

Den kinesiske regering og centralbank har nu tre dage i træk foretaget relativt små devalueringer af den kinesiske valuta, RMB.

De kinesiske devalueringer kommer tilsyneladende som en reaktion på et behersket fald i væksttempoet i den kinesiske økonomi, og at RMB gennem det seneste års tid - efter den kinesiske ledelses opfattelse - har været for tæt knyttet til en markant stigende dollarkurs.

Dollartilknytningen har medført en betydelig reel stigning i RMB overfor de fleste andre store valutaer, som for eksempel euroen.

- En devaluering og dermed faldende RMB overfor DKK vil på den ene side betyde, at vores kinesiske auktionskunder kan betale færre kroner for skindene i auktionssalen, fordi kronen er blevet dyrere for dem. På den anden side går en stor del af de færdigproducerede pelsvarer til re-eksport ud af Kina, og her vil kineserne opleve, at de kan få mere for varerne. Så der er både plusser og minusser direkte i det globale flow, vi har i pelsbranchen, siger viceadministrerende direktør i Kopenhagen Fur, Kenneth Loberg.

- Derudover må vi tage devalueringerne - nu tre dage i træk - som udtryk for en stærk vilje i den kinesiske regering. En stærk vilje til at holde gang i økonomien. Og her vil en stimulans af den indenlandske forbrugerefterspørgsel også være topprioritet. Og stigende forbrugerefterspørgsel i Kina er selvfølgelig rigtig godt for pelssalget også, siger han.

Små skridt
Gennem de seneste 12 måneder er RMB steget markant overfor DKK, fordi RMB er fulgt med dollarkursen op.

I august 2014 kostede en RMB ca. 0,90 kroner, og i dag koster en RMB omkring 1,05 kr. Selv med devalueringerne ligger den kinesiske valuta altså stadig mere end 16 pct. over niveauet for 12 måneder siden.

- De seneste dages devalueringer er ikke voldsomme set i forhold til valutakursudviklingen over det seneste års tid. Det er små forsigtige skridt fra den kinesiske regerings side. Men det er vigtige signaler om regeringens vilje til at holde den store kinesiske økonomi på ret kurs og med en stabil god vækst - og det er nok det allervigtigste for pelsbranchen, siger Kenneth Loberg.

Kina køber råvarer i form af minkskind i Danmark, som bliver forarbejdet til færdigvarer i Kina og enten solgt på hjemmemarkedet eller eksporteret.  En af de større spillere i den kineske pelsbranche, Pat Wong, siger om devalueringen: - Den danske krone og Euro har i en periode været svage i forhold til RMB og US dollar. Derfor betyder den kinesiske devaluering af RMB på nogle få procent ikke rigtig noget for kinesiske opkøb af minkskind. På den anden side giver devalueringen en fordel for den kineske pelsbranche ved eksport til Rusland, Europa, Japan og Korea.

 Selvom devalueringen altså ikke umiddelbart vurderes at få den store betydning for den danske minkeksport, så er der andre forhold, som kan få negativ indflydelse på udviklingen.

- Jeg er mere bekymret for, om den kinesiske regering kan fastholde en tilfredsstillende økonomisk vækst, og så står den kinesiske pelsbranche fortsat overfor strukturudfordringer med en for svag indtjening, siger Kenneth Loberg.