Kom på skindsorteringskursus

Kurserne skal - ved hjælp af veluddannede instruktører - udvikle og dygtiggøre Kopenhagen Furs avlereleverandører og andre interesserede for at øge kvaliteten og kendskabet til de varer, huset modtager.

Fur Academy tilbyder sorteringskurser for at give avlerne/leverandørerne det bedst mulige skindfaglige fundament for deres produktion.

Kurserne skal - ved hjælp af veluddannede instruktører - udvikle og dygtiggøre Kopenhagen Furs avlere/leverandører og andre interesserede for at øge kvaliteten og kendskabet til de varer, huset modtager.

Vi har modulopbygget kurserne for at kunne målrette dem til den enkeltes behov. Det giver vores avlere mulighed for at få et indgående kendskab til at sortere, vurdere og kvalitetsbestemme minkskind.

Desuden får kursisten et bredt kendskab til Kopenhagen Fur.

 

Kurset skal:

  • Undervise nye avlere i at kvalitetssortere skind og lære: Hvad er kvalitet?
  • Undervise i pelsningsmetoder.
  • Opdatere/genopfriske kvalitetskriterier for rutinerede avlere.
  • Opdatere/gennemgå kvalitets-, type- og renhedsgradssortering for eksperter og dommere.

 

Der undervises på 3 niveauer:

  • Begynderniveau: Sortering af skind (kursus 45589)
  • Rutineret niveau: Sortering og vurdering af skind (kursus 45590)
  • Ekspertniveau: Kvalitets-, type- og renhedsgradssortering (kursus 45591)

 

Sorteringskurserne er godkendt som arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Der er indgået en udliciteringsaftale mellem Kopenhagen Fur og UCH Uddannelsescenter Holstebro, og kurserne gennemføres i perioden august-oktober hvert år.

Da vi gerne vil kunne tilbyde så mange avlere som muligt en plads på kurserne, er det derfor kun muligt at melde sig på ÉT kursus pr. sæson.

Tilmelding sker i Farmcockpit eller ved at kontakte Avlerservice.

Avlerservice

telefontid fra 9 til 14