Dine muligheder hos Kopenhagen Fur

 

 

Verdens største pelshus. Flere årlige auktioner. Ejet af danske landmænd. Skind, som laves i Danmark, og som ender på verdens førende modemarkeder i London, New York og Paris. Kvalitetssortering med fokus på håndværk og avanceret robotteknologi.

Kopenhagen Fur spænder vidt, og det samme gør arbejdsopgaverne. Er det dig, som vi søger?

Her er din karriereportal til Kopenhagen Fur.

 

 

Kopenhagen Fur spænder vidt, og det samme gør arbejdsopgaverne.

 

 

Gode råd til din ansøgning

Uanset om du søger en opslået stilling eller uopfordret, er det vigtigt, at vi får et klart billede af, hvem du er.

Læs mere om vores rekrutteringsproces og få gode råd til din ansøgning her.

Hvem er dine nye kollegaer?

Vores interesseområder spænder meget vidt, og det samme gør vores arbejdsopgaver.

Vil du have et et indblik i pelshusets opgaver og møde dine fremtidige kollegaer?

Søg uopfordret

Kopenhagen Fur er en kendt og anerkendt international arbejdsplads. På den baggrund modtager vi med stolthed mange uopfordrede ansøgninger.

Klik her for at søge uopfordret

Aktuelle ledige stillinger

System.ServiceModel.CommunicationException: An error occurred while making the HTTP request to https://www.epos.dk/Rek/kopenfur/joblistxml.asmx. This could be due to the fact that the server certificate is not configured properly with HTTP.SYS in the HTTPS case. This could also be caused by a mismatch of the security binding between the client and the server. ---> System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host
  at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
  at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Boolean renegotiation)
  at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
  at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)
  --- End of inner exception stack trace ---

Server stack trace: 
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ProcessGetResponseWebException(WebException webException, HttpWebRequest request, HttpAbortReason abortReason)
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: 
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at KopenhagenFur.Global.Epos.JobListXMLSoap.GetJobList(Int32 JobListId, String Language)
  at KopenhagenFur.Global.Services.EPos.EPosService.GetItemsFromEpos(EPosSearchRequest request) in D:\a\1\s\UmbracoPortal.Global\Source\KopenhagenFur.Global\Services\EPos\EPosService.cs:line 57
  at ASP._Page_Views_KopenhagenFur_MacroPartials_EposJobList_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\KopenhagenFur\MacroPartials\EposJobList.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_EposJobList_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\MacroPartials\EposJobList.cshtml:line 11
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 13
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19