Om arbejdspladsen

Ledige stillinger

System.ServiceModel.CommunicationException: An error occurred while making the HTTP request to https://www.epos.dk/Rek/kopenfur/joblistxml.asmx. This could be due to the fact that the server certificate is not configured properly with HTTP.SYS in the HTTPS case. This could also be caused by a mismatch of the security binding between the client and the server. ---> System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host
  at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
  at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Boolean renegotiation)
  at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
  at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)
  --- End of inner exception stack trace ---

Server stack trace: 
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ProcessGetResponseWebException(WebException webException, HttpWebRequest request, HttpAbortReason abortReason)
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: 
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at KopenhagenFur.Global.Epos.JobListXMLSoap.GetJobList(Int32 JobListId, String Language)
  at KopenhagenFur.Global.Services.EPos.EPosService.GetItemsFromEpos(EPosSearchRequest request) in D:\a\1\s\UmbracoPortal.Global\Source\KopenhagenFur.Global\Services\EPos\EPosService.cs:line 57
  at ASP._Page_Views_KopenhagenFur_MacroPartials_EposJobList_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\KopenhagenFur\MacroPartials\EposJobList.cshtml:line 23
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_EposJobList_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\MacroPartials\EposJobList.cshtml:line 11
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 13
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\websites\www.kopenhagenfur.com\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19

Kopenhagen Fur som arbejdsplads

Kopenhagen Fur er en spændende og udfordrende arbejdsplads, som er funderet i andelstankens tro på mennesket og dets styrke i samarbejdet. Vi har et værdigrundlag, der lægger vægt på at arbejde målrettet, samtidig med at vi insisterer på at have det sjovt. I vores 2015 trivselsmåling svarede 97 % af vores medarbejdere, at de var "tilfredse" eller "meget tilfredse" med at være i virksomheden.

Vi har en uformel omgangstone samtidig med, at vi formaliserer og strukturerer vores aktiviteter, som blandt andet betyder, at vi har iso-certificeret såvel vores kvalitetsstyring som vores arbejdsmiljø.

Vores medarbejdere er dedikerede og engagerede og bidrager alle til den succes, Kopenhagen Fur er.

Vi er ca. 500 medarbejdere ansat i Kopenhagen Fur, der arbejder med opgaver inden for bl.a. produktion, forskning, rådgivning, salg, service, design og mode.

Når vi har auktion, har vi yderligere op til 200 eksterne tilkalde-medarbejdere, der hjælper i diverse funktioner som serviceskranker, køkken, rengøring og eftersyn.

Vi har et værdigrundlag, der lægger vægt på at arbejde målrettet, samtidig med at vi insisterer på at have det sjovt.

Mød vores medarbejdere

Avlerkontakt, kundekontakt, design, sortering og shipping. Vores kolleger er spredt over en bred grænseflade. 

Se mere her

Rekrutteringsprocessen

Her kan du læse om, hvordan vi behandler din ansøgning og samtidig få et par gode råd til din ansøgning.

Læs mere her

Søg uopfordret

Vi modtager med glæde uopfordrede ansøgninger. 

Læs mere her