Kopenhagen Fur støtter FN's Global Compact

Tanken bag Global Compact er, at verdens virksomheder skal være en del af løsningen på de sociale, politiske og økonomiske udfordringer, som eksisterer i verden i dag. Derfor oprettede de Forenede Nationer Global Compact-programmet, som efterhånden tæller små 10.000 virksomheder fra 130 lande.

Med medlemskabet af Global Compact er Kopenhagen Fur forpligtet til at drive virksomhed inden for rammerne af Global Compacts ti principper, der findes under overskrifterne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

 

Deltagere i Global Compact skal årligt afrapportere om status og fremskridt. Kopenhagen Furs afrapporteringer kan ses på Global Compacts hjemmeside.

 

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af de internmationalt erklærede menneskerettigheder; og

Princip 2: Sørge for ikke at være medvirkende til at krænke menneskerettigheder.

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;

Princip 4: Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

Princip 8: Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.