Kopenhagen Fur laver kæmpe CO2-reduktion

Kopenhagen Fur har udskiftet alle knap 1.000 lysstofrør i kølehallerne med bæredygtige LED-lys. Det har stor betydning for både arbejdsmiljø og klima, hvor C02-udledningen årligt bliver reduceret med 74 ton.

Fra 13. november 2019 begyndte Kopenhagen Fur at udskifte de gamle lysstofrør i kølehallerne på matriklen i Glostrup med LED-lys. Alle 985 lamper er nu monteret.

- De nye LED-lamper bruger væsentlig mindre strøm og er styret af bevægelsescensorer, så lyset kun er tændt, når der er nogen til stede i hallerne. Generelt kan vi spare op til 50 procent af elregningen ved at skifte traditionelt lys til LED, og med bevægelsescensorer kan vi spare yderligere 40 procent, siger Anders Hansen, Teknisk Leder i Kopenhagen Fur.

Mindre energi på køl

De gamle lamper skabte desuden en masse varme. Det betød, at der i kølehallerne skulle bruges ekstra energi på at producere kold luft til at sænke temperaturen, for at skindene blev opbevaret korrekt. Da LED-lamper næsten ikke afgiver varme, vil der fremover blive brugt mindre energi på at køle hallerne ned. Det giver også en stor økonomisk besparelse.

- Siden november, hvor der i hal 5 blev udskiftet de første lamper, har det været muligt helt at slukke for kølen og kun ventilere med udeluft. I hal 5 var udgiften til nedkøling 180.000 kr. årligt, men med de nye lamper sparer Kopenhagen Fur formegentlig omkring 90-100.000 kr. alene i denne hal. Vi forventer samme tendenser i de øvrige haller, siger Anders Hansen.

Forbedrer arbejdsmiljøet

LED-lamperne har også en betydning for arbejdsmiljøet i kølehallerne.

- Vores kollegaer siger, at de er glade for forandringen, og at det gør en betydelig forskel i deres hverdag, hvor de nye lampers lys f.eks. har gjort det nemmere at læse, hvad der står på kasserne. De nye lamper har altså forbedret vores arbejdsmiljø, samtidig med at Kopenhagen Furs miljøbelastning bliver mindsket, siger han.