Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond

Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond har til formål at fremme forskningen og forsøgsvirksomheden inden for pelsdyravlen.

Til opfyldelsen af dette formål skal fonden kunne etablere og drive forsknings- og forsøgsinstitutioner, også af erhvervsmæssig karakter. Derudover skal fonden kunne yde støtte til videnskabelig forskning og i øvrigt bidrage til fremme af forsknings- og forsøgsvirksomhed inden for pelsdyravlen.
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Sander Jacobsen (formand), Lars Eilertsen og Henning Christensen, alle fra Kopenhagen Fur samt Bent Aasted og Søren Skov fra Københavns Universitet.

 

Næste møde er 8. februar 2018.

Ansøgninger kan indsendes i perioden 8. – 30. januar 2018.

 

 
Ansøgningsformular (doc)

Ansøgningsformular (pdf)

 

Henvendelse til fonden kan ske til:
Direktionssekretær Inge Østermand

Langagervej 60
2600 Glostrup
Tlf.: 4326 1042
E-mail: ioe@kopenhagenfur.com