Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond

Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond har til formål at fremme forskningen og forsøgsvirksomheden inden for pelsdyravlen.

Til opfyldelsen af dette formål skal fonden kunne etablere og drive forsknings- og forsøgsinstitutioner, også af erhvervsmæssig karakter. Derudover skal fonden kunne yde støtte til videnskabelig forskning og i øvrigt bidrage til fremme af forsknings- og forsøgsvirksomhed inden for pelsdyravlen.
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Sander Jacobsen (formand), Lars Eilertsen og Henning Christensen, alle fra Kopenhagen Fur samt Bent Aasted og Søren Skov fra Københavns Universitet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 6. september 2017.

Ansøgninger, der ønskes behandlet på mødet, kan indsendes i perioden mellem 1. august og 24. august 2017.

 
Ansøgningsformular (doc)

Ansøgningsformular (pdf)

Henvendelse til fonden kan ske til:
Direktionssekretær Inge Østermand

Langagervej 60
2600 Glostrup
Tlf.: 4326 1042
E-mail: ioe@kopenhagenfur.com