Annoncer i Dansk Pelsdyravl

Rubrikannoncer til hjemmeside/Dansk Pelsdyravl indtastes i FarmCockpit. Har du ikke adgang til FarmCockpit - kontakt: tlf. 43261000.

Annoncepriser - gældende fra 1. januar 2019

Alle priser er ekskl. moms.

Tekstsideannoncer: priser på faste formater

Størrelse  Højde x Bredde Pris
1/1 253x182mm 13.300 kr.
1/1 side til kant  297x210mm plus 3mm til beskæring    14.300 kr.
½ side 124,5x182mm 7.000 kr.
1/4 side  60,25x182mm  5.600 kr.
1/4 side  124,5x89mm  5.600 kr.
1/8 side 60,25x89mm 3.200 kr.
Dobbeltside til kant   253x400mm plus 3mm til beskæring 25.500 kr. 
Bagside Specielt format 14.300 kr.

 

Ovennævnte priser er for trykklart materiale.

 

Rubrikannoncer
12 kr. pr. spaltemillimeter (ingen rabat på rubrikannoncer)


Farvetillæg

Alle priser er inkl. farver.


Gentagelsesrabat 

3 indrykninger: 10 pct.
6 indrykninger: 15 pct.


 


Gentagelsesrabat forudsætter samlet bestilling og at annoncerne indrykkes for en periode på 12 måneder fra bestillingstidspunktet. Ved samlet betaling af hele ordren efter første indrykning opnås yderligere rabat på 5 pct.Tekniske data 

Antal spalter
Papirkvalitet 90g Multiart Silk
Spaltehøjde i mm 253
Trykteknik Offset
Spaltebredde i mm 42,5
Raster 80 linier
Spaltemellemrum i mm 
Til kant i mm: h 297 x b 210mm plus 3mm til beskæring

  

Annoncemateriale:

Leveres elektronisk som trykklar pdf (min. 300 dpi, CMYK).

Deadline for tekstsideannoncer er den 25. i måneder før udgivelse.

Annoncemateriale sendes til Inge Østermand på mail.

Inge Østermand

Head of Executive Secretariat