Dyrevelfærdscertificering af minkgårde

Udrulningen af WelFur er kulminationen på et omfattende og kompromisløst arbejde med at få lavet en forskningsbaseret og uafhængig velfærdscertificering.

En milepæl i den europæiske pelsbranche er nået. Fra 2017 skal alle gårde velfærdscertificeres, og fra 2020 vil Kopenhagen Fur kun modtage minkskind fra certificerede minkgårde.

Efter den ambitiøse WelFur-plan skal samtlige 4.000 europæiske pelsdyrfarme certificeres. Fra december 2018 vil kunderne kunne købe velfærdscertificerede mink- og ræveskind hos de europæiske auktionshuse, og fra 2020 vil de udelukkende kunne købe mink- og ræveskind, der er dyrevelfærdscertificerede.

Dermed har den europæiske pelsbranche taget et historisk skridt og imødekommer en udvikling, hvor modebranchen og forbrugerne stiller krav om gennemsigtighed og dokumentation for dyrevelfærden i pelsproduktionen.

Udrulningen af WelFur er kulminationen på et omfattende og kompromisløst arbejde med at få lavet en forskningsbaseret og uafhængig velfærdscertificering. WelFur er baseret på EU-standarder med videnskabeligt underbyggede velfærdsindikatorer. Certificeringen har været undervejs siden 2009, hvor den fælleseuropæiske brancheorganisation FurEurope, kastede sig over tiltaget. Siden da har forskere fra syv forskellige europæiske universiteter stået i spidsen for at samle al eksisterende viden om, hvad der er vigtigt for minks velfærd og trivsel. Ud fra denne viden har disse forskere udarbejdet de protokoller, der beskriver målesystemet.

Projektet er i sit udgangspunkt europæisk, og derfor er det besluttet, at en pelsdyrgård skal leve op til minimumskravene i Europaråds-rekommandationen for at kunne blive omfattet. Hvis det ikke er tilfældet, kan en farm ikke blive certificeret, og dermed udelukkes man fra 2020 fra salg gennem auktionshusene. Efterlevelse af rekommandationen og god farm-management bliver betingelser for at få adgang til de vigtigste handelsplatforme for pelsskind i verden, herunder Kopenhagen Fur, der er verdens største pelsauktionshus.

FurEurope har indgået en aftale med den internationale inspektions- og certificeringsvirksomhed Baltic Control, om at forestå auditering og certificering på minkgårde i hele Europa. Virksomheden har hovedsæde i Aarhus og har kontorer i 42 lande. Baltic Control certificerer en række andre landbrugsprodukter som Dansk Kalv, Antonius-grisen og Coops nye dyrevelfærdsmærke.

Fakta om WelFur

 • Det er pelsdyrerhvervet selv, der har taget initiativ til at få indført fagligt korrekte målemetoder som redskab til at dokumentere dyrevelfærden hos pelsdyr. Det gælder ikke mindst den høje velfærd på de danske minkgårde. 

• WelFur giver et uvildigt, nuanceret og retvisende billede af dyrenes sundhed og velfærd på gården.

• Der bliver målt og vurderet på punkter, hvor eventuelle forbedringer vil komme både minkene og avlerne til gode.

  • WelFur dokumenterer dyrenes velfærd på en måde, der er forståelig for det omgivende samfund, politikere, embedsmænd, meningsdannere og lægmænd i bred forstand.

  • WelFur-målemetoden for mink er gennemarbejdet på syv europæiske universiteter.

 • En god WelFur-score giver den enkelte avler solidt grundlag for med god samvittighed og stolthed at dokumentere høj dyrevelfærd på gården.