Årets gang på minkgården

Avlerne anvender det nyeste inden for IT, når det gælder driftsstyring, avl og analyse.

Det danske klima med kølige somre og milde vintre er ideelt for pelsdyrene, og muligheden for at få leveret frisk, ernæringsrigt foder er optimal. Der er adgang til de rigtige råvarer som fiske- og slagteafskær. Desuden er der en lang tradition for husdyrhold i Danmark, og mange pelsdyravlere har også andet landbrug eller husdyrhold.

Mink kræver lys og frisk luft. Dyrene går i bure, som er lavet af tråd, og i tilknytning til buret har minken en redekasse med halm. Minkburene er typisk opstillet i haller, der er fire meter brede og op til 40-50 meter lange. Redekasserne er placeret ind mod midtergangen, hvorfra fodring, pasning, strøning med halm og tilsyn foregår. Til hvert bur er der en drikkeventil, så minkene altid har adgang til frisk vand.

Derudover anvender avlerne det nyeste inden for IT, når det gælder driftsstyring, avl og analyse. Disse redskaber sikrer pelsdyravlerne størst muligt overblik, effektivitet, optimering og sundhed blandt dyrene.

Naturlig parring

Hunnernes brunst styres af lysforholdene. Parringerne begynder i begyndelsen af marts og bliver afsluttet 14 dage senere. Hunnerne bliver parret to gange. Mink afviger fra andre husdyr ved, at det er den naturlige parringsakt, der giver ægløsning.

Hvalpe kommer godt fra start

Hvalpeperioden (fødselsperioden) strækker sig normalt fra den 25. april til den 10. maj. I store kuld, mere end 8-9 hvalpe, kan det være en hjælp at flytte nogle af hvalpene til andre hunner med færre unger, fordi en hunmink kan have svært ved at passe så stort et kuld tilfredsstillende. Hunner med få hvalpe kan udmærket overtage ekstra hvalpe fra de store kuld.

Når hvalpene er fire uger gamle, begynder fodringen på redekasselåget. Ved at fodre på redekasselåget får man hurtigere vænnet hvalpene til at spise selv, og derved aflaste moderen. Dernæst skal hvalpene også lære at drikke af gårdens almindelige vandingssystem.

God vækst

Hvalpene vænnes fra moderen, når de er ca. otte uger. Omkring den 1. juli placeres hvalpene med en han og en hun sammen for at sikre en normal adfærdsudvikling. Avlshunnen placeres ved fravænning i et bur med en velpakket og trækfri redekasse.

I slutningen af august er minkens kropsudvikling stort set afsluttet. Herefter består tilvæksten primært af fedt.

I slutningen af oktober begynder udvælgelsen af næste års avlsdyr. Dyrenes størrelse, fodereffektivitet, adfærd, sundhed og pelsens kvalitet vurderes. De dyr, der ikke skal fortsætte som avlsdyr, bliver pelset.

Pelsningen foregår i november/december. Under pelsningen behandles skindet, så det er holdbart i op til et år. Skindene trækkes på taner, så de holder faconen efter tørring.