Internationalt samarbejde om bæredygtighed

Kopenhagen Fur er en global og toneangivende virksomhed i pelsbranchen. Den position bliver brugt positivt til at skubbe til en international bæredygtig udvikling.

Det sker i samarbejde med pelsbranchen overalt i verden og understøttes af forbrugere, som i stigende grad efterspørger bæredygtigt pelsværk. Branchen er derfor i en konstant udvikling mod nye og mere bæredygtige praksisser.


Første led i værdikæden - umiddelbart efter at pelsskindene er solgt hos Kopenhagen Fur - er garverierne i Asien og Europa. Garveribranchen er internationalt organiseret i International Fur Dressers and Dyers' Association, som arbejder med CSR og udvikling af stadig mere miljøvenlige garvemetoder. International Fur Dressers and Dyers' Association arbejder pt. på Oeko-tex certificering af garveprocessen.


Brug af kemikalier er blandt andet reguleret af EU’s REACH-direktiv, som fastsætter regler for brug af kemikalier. Det gælder kemikalier brugt i forarbejdningsprocesser i EU og til varer importeret til EU. Det betyder de facto, at al garvning er underlagt EU-regler, og at garveribranchen i form af International Fur Dressers and Dyers' Association er underlagt skrappe restriktioner i kemibrug.


Kopenhagen Fur har en ressource ansat til at arbejde med garveribranchen, og Kopenhagen Fur understøtter forsøg med nye garveteknikker, som kan gøre garvningen endnu mere miljøvenlig.


Dette er ét eksempel på det internationale samarbejde, der skubber pelsbranchen i en stadig mere bæredygtig retning. Et andet er projektet Fur’s Environmental Credentials (FEC). Det er et 2-årigt projekt drevet af Fur Europe igangsat i anden halvdel af 2017, som skal afdække og dokumentere pelsproduktionens miljømæssige påvirkninger fra vugge til vugge (Gård, salg, forarbejdning, produktion brug og bortskaffelse). Afdækningen baseres på internationale standarder og tung, faglig viden. Tilsvarende afdækninger findes for andre materialer, fx uld, og dermed betyder FEC, at pels' miljømæssige påvirkninger umiddelbart kan sammenlignes med andre materialer, når modebranchen skal vælge materialer. FEC vil også afdække de områder, hvor branchen med fordel vil kunne ændre produktionen i en stadig mere bæredygtig retning.

 

 

Kopenhagen Fur har en ressource ansat til at arbejde med garveribranchen, og Kopenhagen Fur understøtter forsøg med nye garveteknikker, som kan gøre garvningen endnu mere miljøvenlig.