Kopenhagen Fur ændrer auktionskalenderen for resten af 2020

Som følge af den helt ekstraordinære situation i indeværende år med Covid-19 og pandemiens mange konsekvenser verden over har Kopenhagen Fur besluttet at ændre auktionskalenderen for den resterende del af 2020. Der har oprindeligt været planlagt og udmeldt auktioner i februar, april, juni og september. Som bekendt måtte februar-auktionen helt aflyses som følge af Covid-19, og april-auktionen har netop været afholdt, men under markant ændrede rammebetingelser i en ren online-løsning.

Den nye online-løsning blev vel modtaget af auktionskøberne, og erfaringerne fra denne nye måde at auktionere skind på vil nu blive anvendt til at videreudvikle og fintune systemet, således at der i de nærmeste måneder kan gennemføres yderligere salg på trods af fortsatte rejsebegrænsninger og andre hindringer i langt de fleste lande.

Kopenhagen Furs reviderede auktionsplan for 2020 vil derfor nu rumme følgende auktioner:

Auktionsdatoer 2020

Auktionsdatoer 2020

Juni d. 9.-12. |Digital auktion

Juli d. 10.-17.* | Eftersyn d. 3. juli

August d. 24.-31. |Eftersyn fra d. 17.

September d. 20.-29. | Eftersyn d. 14.-19.

Det forventes som nævnt, at det igen i løbet af sæsonen - forhåbentlig allerede i juli - vil være muligt helt eller delvis at afholde auktion fysisk med købere til stede i auktionshuset i København, og dette vil have meget høj prioritet. Bliver det ikke muligt, så vil de enkelte auktioner blive gennemført som online-auktioner.

Kopenhagen Fur glæder sig over auktionskøbernes hurtige hjemtagelse af skind efter april-auktionen, og ser frem til igen om kort tid at byde alle kunder velkommen til online-auktionen primo juni.