Juli-auktionen holdes digitalt, men eftersynet fastholdes fysisk

Kopenhagen Fur auktion

Kopenhagen Fur har arbejdet målrettet på at holde juli-auktionen med fysisk fremmøde i auktionssalen. Alle de nødvendige tilladelser og forhold omkring indrejse samt forholdsregler i auktionshuset er på plads, men den seneste udvikling med nye corona-udbrud i Beijing har skabt fornyet nervøsitet blandt kunderne, som er tilbageholdende med at rejse ud, og derfor også i høj grad har ønsket og argumenteret for en online-auktion i stedet.

Der er bekræftet deltagelse på den fysiske auktion med 11 købernumre. De repræsenterer en væsentlig købekraft, men det er vurderingen, at den samlede købekraft bliver større og bredere på den digitale platform, hvor hele branchen kan være med. Og på nuværende tidspunkt er det urealistisk, at flere i sidste øjeblik kan eller vil vælge at tage turen til København, når den aktuelle udvikling tages i betragtning. De kinesiske myndigheder har p.t. lukket for næsten al trafik både ud fra og ind til Beijing, og både landtransport og flymuligheder er således meget usikre, lige som der selvsagt er usikkerhed om de nærmeste ugers udvikling i rejserestriktionerne.

Derfor er det nu besluttet, at juli-auktionen får de bedste forudsætninger ved at blive afholdt som online-auktion, hvor over 120 aktive købernumre vil være repræsenteret.

Den digitale auktion har fungeret godt med stor ros fra kunderne, men det har været et problem, at kunderne ikke har kunnet gå på fysisk eftersyn. Løsningen med billeder af de udbudte skind har været efterspurgt, men den har ikke fuldt ud kunnet afløse kundernes sædvanlige eftersyn, hvor man kan føle og se skindene. Derfor åbner Kopenhagen Fur for det fysiske eftersyn helt som vanligt. Op til salget vil kunderne kunne booke sig ind til en eftersynstid, hvor skindene hænger fremme. Der er grupper af kunder, som har specialiseret sig i at gå på eftersyn og notere deres iagttagelser i kataloget. De vil deltage i eftersynet og derfor vil store kundegrupper få adgang til kommenterede kataloger.

- En fuld fysisk auktion er desværre ikke lige nu den optimale løsning. Vi har arbejdet benhårdt på at muliggøre en fysisk auktion, og vi har fået alle rammerne på plads, så auktionshuset er klar, men kunderne er det ikke i tilstrækkeligt omfang, det må vi erkende, siger adm. direktør Jesper Lauge Christensen, Kopenhagen Fur.

Eftersynet begynder den 3. juli med salg fra 10. til 17. juli.

Der planlægges uændret afholdelse af fysiske auktioner i august og september.