Udsættelse af Kopenhagen Furs februar-auktion

Kopenhagen Fur air

Udviklingen i situationen vedr. udbruddet af coronavirus i Kina og andre steder i verden eskalerer p.t. alvorligt, og den kinesiske regering har nu også skærpet rejsevejledningen, således at kinesere bør undgå alle udlandsrejser. En vurdering af den aktuelle situation i relation til udbruddet af corona-virus i Kina afføder bekymring og særlige hensyn til Kopenhagen Furs mange kinesiske kunder. Det betyder, at auktionshusets februar-auktion udsættes, og det planlagte salg af ca. 2 millioner minkskind vil i stedet i videst muligt omfang blive planlagt gennemført i forbindelse med april-auktionen.

- Vi har naturligvis fulgt den sundhedsfaglige udvikling omkring det aktuelle sygdomsudbrud tæt, og vores medarbejdere i Kina har også været i kontakt med mange af auktionshusets kunder og relevante myndigheder. Vi må samlet set nu konstatere, at det ikke er hverken muligt eller forsvarligt at gennemføre februar-auktionen om mindre end to uger som planlagt. Der er nu begrænsninger på rejseaktiviteter såvel i Kina som ud af Kina, og langt de fleste aktiviteter, hvor folk samles, er aflyst eller udsat indtil videre. Vi kan ikke bringe vores kunder i et dilemma, hvor de skal passe deres forretning under disse omstændigheder, hvis det da overhovedet er muligt. Samtidig finder vi det også - situationen taget i betragtning – nødvendigt og ansvarligt ikke at bidrage til den usikkerhed og risiko, der p.t. hersker omkring smitteudbredelse verden over. Vi er selvfølgelig brand-ærgerlige over hele situationen, og jeg skal beklage ulejligheden for både avlere og auktionskunder, men jeg er sikker på, at alle vil være enige i denne helt nødvendige beslutning. Vores sympati går nu først og fremmest til vores kinesiske kunder og deres familier i denne svære periode, siger Kopenhagen Furs CEO, Jesper Lauge Christensen.

Af hensyn til auktionskøbere, der måtte have et presserende behov for køb og leverance af skind, vil de godt 600.000 skind, der er overført fra salgssæsonen 2019, blive stillet til rådighed for køb med en prisfastsættelse jf. de normale forretningsbetingelser.  

Den næste auktion i Kopenhagen Fur vil således finde sted med salgsdage 22-28. april, dog må der på et senere tidspunkt forventes at blive annonceret en nødvendig forlængelse af denne periode.