Kopenhagen Furs salgssæson 2019

Kopenhagen Fur

Kopenhagen Fur har afsluttet auktionssæsonen 2019 med september-auktionen, som var årets femte og sidste auktion. I løbet af året har Kopenhagen Fur udbudt og solgt knap 26 millioner minkskind, og de danske minkskind opnåede en gennemsnitspris på 198 kr. Gennemsnitsprisen på udenlandske skind solgt gennem Kopenhagen Fur endte på 159 kr. Salgsprocenten for 2019 endte på 98.

Det har været en vanskelig auktionssæson med en betydelig usikkerhed. Det kom især til udtryk på sæsonens første auktion i januar, hvor blot 31 procent af udbuddet blev solgt. På de efterfølgende internationale pelsauktioner sås lidt bedre salgsprocenter, og på Kopenhagen Furs marts-auktion kom så et egentligt gennembrud med et salg på 100 procent til et fast prisniveau. På de efterfølgende auktioner måtte Kopenhagen Fur dog igen trække noget af udbuddet, for så stort set at få ryddet lagrene på sæsonens sidste auktion. Fra auktionerne i 2018 var der 2 millioner usolgte skind, som blev genudbudt og solgt på auktionerne i 2019.

I løbet af salgssæsonen er priserne på skind med fejl, Lowgrades, og Classic-typerne steget i pris, mens kunderne har været mere tilbageholdende i de bedre Velvet-kvaliteter. De dårlige kvaliteter produceres særligt i udlandet, hvor lønsomheden generelt er ringere, og hvor produktionen derfor i første omgang har været faldende. Udbuddet er derfor i højere grad tilpasset den nuværende markedssituation, mens tilpasningen i de gode kvaliteter forventes at slå igennem i næste salgssæson. Det vil alt andet lige øge efterspørgslen på Velvet- skind i 2020.

Med den betydelige usikkerhed i markedet har det været afgørende, at kunderne har kunnet have tillid til prisniveauet, og derfor har det været en bevidst salgspolitik at holde hånden under prisen igennem salgssæsonen.  Det har givet nogle armlægninger undervejs i auktionssalen, hvor kunderne har testet Kopenhagen Furs vilje til at fastholde salgspolitikken. I den svære situation er det lykkedes at sikre et fast prisniveau gennem sæsonen og med den opnåede salgsprocent for året, må man sige, at salgspolitikken har båret frugt. Det ændrer ikke på, at den opnåede salgspris i 2019 er for lav til at sikre en rentabel produktion af minkskind.

Minkbranchen har historisk oplevet store op- og nedture, som er dikteret af udbud og efterspørgsel. Da prisen senest toppede for seks år siden, steg verdensproduktionen til over 90 millioner skind, og der blev opbygget lagre særligt i Kina, hvor branchen ekspanderede kraftigt. I dag er lagrene ved at være tømte, og verdensproduktionen er faldet kraftigt. Udbuddet på de internationale auktioner har i 2019 ligget på omkring 38 millioner minkskind, og det tal vil i 2020 blive på mellem 25 og 28 millioner skind. Det afspejler, at produktionen i Danmark er nedbragt med 26 procent i år, og det slår igennem på udbuddet i 2020. I andre minkproducerende lande ses en tilsvarende udvikling med endog større produktionsfald.

Samtidig med produktionstilpasningerne sker der forskydninger på detailmarkederne. Kina har været vækstmotoren i pelsbranchen, men dele af markedet er nu mættet, og der ses en normalisering af efterspørgslen. Det er særligt i de kolde nordlige egne af Kina. Samtidig skyder nye onlinehandelsplatforme frem, der sker udvikling i design og nye geografiske områder dyrkes som nye markeder. Det vidner om god forbrugerinteresse, og kigger man på hjemtagning af solgte skind fra Kopenhagen Fur til videre forarbejdning i Asien, kan man da også se, at der er brug for skindene. For de første fire auktioner i 2019 er over 90 procent af skindene hjemtaget og allerede nu er der hjemtaget nogle af de solgte skind på september-auktionen. De kommer ud på systuerne, som er i fuld gang med at producere færdigvarer til den kommende vinter.

Kopenhagen Furs auktionssæson i 2020 starter med februar-auktionen med salg i dagene 10. til 17. februar. Eftersynet begynder den 2. februar. Kopenhagen Furs udbud i 2020 forventes at blive på omkring 18,5 millioner minkskind.