Styrke i pelsmarkedet viste sig på Kopenhagen Furs juni-auktion

Kopenhagen Fur

Henover 10 dage har Kopenhagen Fur udbudt knap 6,7 millioner minkskind, som er solgt til en lille prisstigning på 1 procent i forhold til auktionen i maj. Salgsprocenten endte på 89, og auktionsomsætningen nåede omkring 1,18 milliarder kr.

Henover auktionen steg tilliden til markedet og tiltroen til, at prisen på minkskind ikke bliver lavere. Her viste Kopenhagen Fur som markedsleder igen sin styrke. Op til auktionen blev der holdt to internationale auktioner, hvor salgsprocenterne var forholdsvis lave, og hvor presset på prisen var stor, og det skabte inden auktionen hos Kopenhagen Fur ganske stor usikkerhed blandt kunderne.

Usikkerheden udmøntedes i de første dage i auktionssalen, hvor der blev trukket en del skind, men henover auktionen vendte billedet. Et stort udbud af brune minkskind midt i auktionen blev det mærkbare vendepunkt, fordi kunderne var usikre på, om der overhovedet ville være efterspørgsel på disse skind. Men det var der, og fra det øjeblik steg salgsprocenterne. Der var godt 500 tilmeldte kunder til auktionen, og den store opbakning fra de internationale kunder samler købekraften i Kopenhagen Furs auktionssal. Det er derfor også på Kopenhagen Furs auktioner, at en egentlig reel markedsstatus bliver etableret.

Salgsprisen på regulære danske minkskind blev gennemsnitligt 200 kr. Gennemsnitsprisen er for auktionens konkrete kollektionssammensætning og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes fra auktion til auktion. Prisen er fortsat under produktionspris, og 2019 bliver et svært år for de danske minkavlere. Produktionen i Danmark er i år reduceret med 26 procent og endnu mere i andre minkproducerende lande, og det slår mærkbart igennem på næste års udbud af kvalitetsskind. Det vil alt andet lige influere positivt på prisudviklingen

Kina har tidligere reduceret kraftigt, og det har andre lande med produktion af skind af dårligere kvaliteter også. Det har medført, at lavkvalitetskind ikke længere ligger på lager, og derfor var der kamp om de dårligere kvaliteter i lowgrades, breeders og breeders lowgrades på juni-auktionen, mens budgivningen på højkvalitetsskind i Velvet-typerne var mere behersket. Danske minkavlere producerer skind af høj kvalitet, og de er derfor aktuelt ramt af, at nedgangen i højkvalitetsskind først for alvor vil slå igennem på markedet næsten år.

Kopenhagen Fur slutter salgssæsonen 2019 med september-auktionen i dagene 2. til 11. september med eftersyn fra 26. august. Auktionen er kundernes sidste mulighed for at købe råvarer inden den kommende detailsæson i vinteren 2019/2020. Der er fortsat kunder, der har udsat deres indkøb i forventning om et prisfald, men med den aktuelle markedsudvikling forventer kunderne som et minimum, at prisniveauet fastholdes til september og måske endda med en opadgående tendens.