Kopenhagen Furs januar-auktion

Kopenhagen Fur januar-auktion 2019

Kopenhagen Fur har afsluttet januar-auktionens salgsdage, hvor der blev udbudt godt 3,3 millioner minkskind. Kopenhagen Fur holder fem auktioner i salgssæsonen 2019, og januar-auktionen var den første og volumenmæssigt mindste. Der er altid usikkerhed op til en åbningsauktion, fordi den ligger meget tidligt i den internationale pelsbranches årscyklus. Kunderne har knapt afsluttet vinterens detailsæson, og i produktionsleddene vil der kun være begrænset behov for nye råvarer på dette tidspunkt.

- Den usikkerhed afspejler sig i auktionens salgsprocent på 30. Kunderne har ikke brug for skind nu, så de udsætter deres køb til senere på sæsonen. Som ventet må vi derfor se frem mod de næste auktioner for at få et fingerpeg om det reelle balancepunkt mellem udbud og efterspørgsel i år. Det gælder især de bedste skind, som kun blev solgt meget selektivt her på januar-auktionen, og derfor har vi heller ikke endnu en relevant gennemsnitspris, der kan sammenholdes med sidste års priser, siger adm. direktør Jesper Lauge Christensen, Kopenhagen Fur.

På januar-auktionen har de mest aktive købere været repræsentanter for markederne i Europa, USA og Rusland – hvor der alle steder berettes om et bedre detailsalg end det foregående år, og hvor der ses flere og flere unge forbrugere med interesse for pels som et langvarigt og naturligt kvalitetsprodukt, der passer til tidens krav om bæredygtighed.

Pelsmarkedet har gennem nogle år været præget af overproduktion og lageropbygning af halvfabrikata og færdigvarer, men denne mængde af varer i afsætningskæden er nu reduceret markant. Samtidig er selve skindproduktionen nu hastigt på vej ned. I Danmark er antallet af avlsdyr netop reduceret med mere end 30 procent, og i udlandet er reduktionen endnu større. Det betyder, at udbuddet på de internationale pelsauktioner reduceres betydeligt fra 46 millioner i 2018, knap 40 millioner i 2019 og til forventeligt 25-28 millioner i 2020.

- Det er en kraftig reduktion, som betyder, at skindproduktionen nu bliver lavere end den reelle efterspørgsel fra forbrugerne verden over. Derfor har vi også under denne auktion valgt at stå fast i armlægningen med opkøberne ved at statuere en bund under markedet svarende til prisniveauet fra den seneste auktion i september 2018. Der er ikke nogen grund til at forære varerne væk på nuværende tidspunkt, hvor vi kan se frem til en mere afklaret markedssituation i løbet af de nærmeste måneder, siger Jesper Lauge Christensen.

Kopenhagen Fur udsendte i ugen forud for auktionen en mere uddybende beskrivelse og analyse af den aktuelle markedssituation – denne kan læses her.

Kopenhagen Furs næste auktion holdes fra den 19. til den 26. marts.