Fremtidens produktionsledere besøgte Pelsen

70 landbrugselever fra produktionslederuddannelser i Aarhus og Odense fik en formiddag fuld af pels, da de besøgte Kopenhagen Fur denne fredag. Dagen forinden havde de unge besøgt Landbrug & Fødevarer, og det var oplagt med et besøg i Glostrup på vej vestover.

- Mejerier og slagterier kan vi jo finde mange steder. Men Kopenhagen Fur ligger kun her, siger underviser Jesper Andersen fra Dalum Landbrugsskole (nr. 2 fra venstre på billedet).

Besøget bestod af en introduktion ved Avlerservice med en kort filmfremvisning, derefter en rundtur i huset og for fynboernes vedkommende en frokost. Spørgsmålene undervejs bar præg af selskabet og handlede mere om drift og økonomi end ved andre ture. For eksempel om foderomkostninger eller prisforskelle mellem forskellige typer mink.

Jesper Andersen fortæller, at studieture af denne art er vigtige for hans elever, som snart skal besøge landbrugsaktører i Holland og Frankrig.

- Det bliver meget lettere at forstå det faglige og teoretiske i klassen, når vi selv har været her og set det med egne øjne, siger han.

Det var også spændende for underviseren selv. Det var den første tur til Kopenhagen Fur for Jesper Andersen, som til daglig underviser i planteavl.

- Jeg havde aldrig drømt om, at det ville være så stort, siger han.