Status over Kopenhagen Furs april-auktion

Næsten 6,6 millioner minkskind fik nye ejere på Kopenhagen Furs april-auktion 2017, hvor op mod 500 internationale opkøbere deltog. Den amerikanske dollar og den kinesiske renminbi er faldet med mellem 3 og 4 procent siden auktionen i februar, og det slog igennem på april-auktionen, hvor skindene faldt tilsvarende i kroner. Prisen i dollar og renmimbi var på niveau med Kopenhagen Furs auktion i februar.

- Vi har desværre fået et lille prisdyk som følge af forskydninger i de internationale valutakurser.  Vi kunne godt have ønsket en lidt højere pris, men stort set hele udbuddet er solgt til en fast pris i dollar. Det er tilfredsstillende i det nuværende marked, siger adm. direktør Jesper Uggerhøj, Kopenhagen Fur.

Der er fortsat usolgte varer på det vigtige kinesiske marked, og derfor disponerer branchen forsigtigt. Samtidig var der tidligere på året fornyet aktivitet fra blandt andet Rusland på de internationale pelsmesser. Der er altså nogle modsatrettede tendenser i markedet, og de første to af auktionens otte dage var derfor præget af en lidt afventende stemning med salgsprocenter omkring 90. Så kom auktionen lidt mere op i tempo, og salgsprocenten rettede sig. Den endte på 97 procent.

Danske minkskind opnåede en gennemsnitspris på 276 kr., mens udenlandske minkskind blev solgt til en gennemsnitspris på 231 kr.  Auktionsomsætningen nåede 1,74 milliarder kr.

Kopenhagen Furs næste auktion begynder med eftersyn fra den 15. juni og salg i perioden 22. til 30. juni.