Kinesisk interesse skaber grønlandsk optimisme

Salget af sælskind på Kopenhagen Furs april-auktion er ved at blive gjort op, og Great Greenland er godt tilfreds med salget. Ikke kun fordi det i kroner og øre lever op til forventningerne, men også fordi det giver optimisme i forhold til fremtiden. Det gælder ikke mindst i forhold til Kina.

- Som sædvanlig er mange købere fra Norden og Canada. Men nu registrerer vi også god interesse fra Kina og andre lande, siger Ditte Sorknæs, Great Greenlands direktør.

Navnlig Kina er selvfølgelig et spændende marked på grund af de mange købestærke kunder. Kinesiske opkøbere investerer p.t. i små kvanta sæl og fylder ikke så meget i regnskabet. Men det er vigtigt, for så vidt at kineserne er interesserede, tester sælen på deres kunder derhjemme, og så tænkeligt vender tilbage efter større partier på senere auktioner, lyder analysen fra Grønland.

- Vi har haft et godt samarbejde med Kopenhagen Fur om at åbne markedet i Kina, og vi har for eksempel været med på Hong Kong-messen med sælskind tidligere i år. Jeg tror, det er det, som vi er ved at se resultaterne af nu, siger Ditte Sorknæs.

Andre internationale sælkunder kom fra middelhavslandene inklusive Tyrkiet, samt fra Storbritannien.