Stort flertal af farme bestod uanmeldt mink-kontrol

Danske minkavlere har tjek på reglerne om minks pladskrav og indhegning af minkgårde, konkluderer Fødevarestyrelsen efter uanmeldt kontrolbesøg på 100 minkfarme. De gode resultater vidner om en fin indsats både for dyrevelfærd og naturbeskyttelse.

Hos over ni ud af ti pelsdyravlere var der intet at bemærke, da Fødevarestyrelsen 2015-2016 kom på uanmeldt kontrolbesøg hos 100 danske minkgårde. Kampagnen 'Arealkrav hos mink' skulle se på, om pelsdyrene havde tilstrækkelig plads og indhegning. Resultaterne er tilfredsstillende, mener Fødevarestyrelsen. 

- Kampagnens resultater viser, at de danske minkavlere generelt har godt styr på de krav, der stilles til ekstra plads, når flere dyr holdes sammen samt de regler, der skal forebygge, at minkene undslipper til naturen, konkluderer styrelsen i slutrapporten.

Konkret er 92 ud af 100 minkfarme bestået uden indskærpelser, og syv ud af de sidste otte farmes sanktioner havde at gøre med hegn og husning. Typisk gik kritikken på, at porte ikke var forsynet med 'fangarme' til at forstyrre en mink i løb, hvis den er kommet så langt. 

Kun en enkelt farm havde et mindre problem relateret til dyrevelfærd, noterer rapporten. Der var tale om en let overbelægning.

Kontrollerne blev udført på farme med 1.500-3.000 minkhunner i månederne august til oktober 2015 og 2016. Alle kontroller foregik uden varsel.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Kontrolkampagner%202015/Slutrapport%20Arealkrav%20til%20mink.pdf