Sælmarkedet er i etableringsfase

Sælskind blev solgt på Kopenhagen Furs første auktionsdag. Før salget var der stor spænding, fordi markedet for minkskind på nuværende tidspunkt er præget af vigende priser.

Kunderne har mange skind på lager, og produktionen af minkskind er meget høj. Auktionarius Kasper Scott Reinbacher, som står for salget af sæl hos Kopenhagen Fur, forventede, at dette kunne påvirke efterspørgslen på sæl.

Det viste sig dog, at salget af sælskind gik tilfredsstillende med faste priser.

- Det er meget positivt, at salget af sæl kunne forløbe relativt stabilt i et nedadgående marked. Det er positive takter for sælskind, fordi det viser mig, at sælmarkedet er i en etableringsfase, hvor det over tid potentielt kan blive et selvstændigt, stærkt marked, siger Kasper Scott Reinbacher.

Det hjalp også, at Kopenhagen Fur fik besøg af en række nye kunder fra både Canada og Skotland. En af de nye kunder var en skotsk tilbehørproducent, som laver mavetasker til den traditionelle skotske national beklædning.

Greg Whyte, som arbejder i firmaet Margaret Morrison, var mødt op til auktionen, og han havde et stort behov for at få fyldt sit råskindslager. Interessen for sæl medvirkede blandt andet til en stabil salgsprocent på 58 % for grønlandssæl.

Markedet for skindtilbehør er vokset, og sælskind finder vej til dette marked. Samtidig er der en række skindmesser i årets første måneder, hvor sælskind vil blive promoveret, hvilket sikrer international eksponering af sæl over for verdens førende producenter samt detailhandlen.