Januar-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

Den brune klat på minkburet er ikke hvilken som helst brun klat. Det er verdens bedste minkfoder. Der ligger meget forskning, flittig råvarejagt, nøje produktionsprocesser, tæt samarbejde mellem konsulenter og producenter - og meget mere bag. Foderet er en vigtig brik i, at Danmark har verdens bedste mink. I dette nummer ser vi nærmere på minkfoder - fra råvarejagt til færdigt produkt.