Forsigtig start på årets pelssalg

En svag og stille start på Kopenhagen Furs salgssæson 2016, men bedre end forventet. Det er status efter januar-auktionens fire salgsdage. Salgssæsonen blev åbnet med et udbud på 2,7 millioner minkskind, som blev solgt til et gennemsnit på 227 kr. på danske minkskind, mens udenlandske minkskind blev solgt til 172 kr. Samlet er der tale om et prisfald på 14 procent sammenlignet med auktionen i september. Salgsprocenten blev 68, og omsætningen endte på 400 millioner kr.

- Udbuddet af minkskind er for stort til den aktuelle efterspørgsel. Produktionen er faldet med 10 millioner minkskind det seneste år, men den skal længere ned, før der igen er ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, siger Tage Pedersen, formand for Kopenhagen Furs bestyrelse.

I de seneste 6 år er verdensproduktionen fordoblet, og den toppede i 2015 på 80 millioner. I 2016 udbydes 70 millioner minkskind.  Kina er et af hovedmarkederne, og pelssalget i detailleddet har været tilfredsstillende. Det er på nuværende tidspunkt koldt, særligt i den nordlige del af landet, og det sætter gang i forbrugernes købelyst. De enkelte detailforretninger er dog stærkt konkurrenceudsatte, fordi detailmarkedet har ekspanderet hurtigere end den egentlige efterspørgsel fra forbrugerne.

I Rusland derimod er salget gået i stå, fordi den russiske økonomi går igennem en svær tid med blandt andet faldende råvarepriser på olie og handelsembargo. Russiske forbrugere er ellers blandt de mest pelskøbende i hele verden.

- Vi mærker tydeligt, at det russiske marked har ligget underdrejet denne vinter. Den økonomiske udvikling sætter forbruget under pres. Samtidig har vinteren i Moskva været varm, og det er først nu, at den berømte og berygtede russiske vinter viser sig. Det kan sætte skub i salget, men om det sker, vil den kommende måned vise, siger Tage Pedersen.

Markederne i Europa og USA/Canada har været blandede, men det er forventningen, at vinteren, som nu ser ud til at sætte ind, kan få pelssalget op i tempo.

- Efter januar-auktionen har vi solgt 6 procent af de minkskind, som skal udbydes i 2016. Så derfor er det alt for tidligt at give en vurdering af salgssæsonen, siger Tage Pedersen.

Han understreger, at det bliver en vanskelig sæson, men at de danske minkavlere i kraft af merprisen på deres skind sammenlignet med udenlandske skind står stærkt i den internationale konkurrence. I 2015 var merprisen på hele 43 procent. Tilpasning af minkproduktionen forventes derfor at finde sted i udlandet.