Fornuftige salgsprocenter på hovedtyper

Kopenhagen Furs januar-auktion nærmer sig sin afslutning. På auktionens tredjedag opnåede skindene salgsprocenter, som overordnet set er tilfredsstillende, mens prisniveauet stadig lader noget tilbage at ønske.

Dagen begyndte med salg af White og White Velvet hanskind. White opnåede en salgsprocent på 43 og en snitpris på 228 kroner. White Velvet opnåede en salgsprocent på 75 samt snitpriser på 304 kroner.

Efterfølgende solgtes de samme typer i tæveskind. White tæver opnåede en salgsprocent på 73 og en gennemsnitspris på 159 kroner og White Velvet Tæver opnåede en salgsprocent på 99 og en snitpris på 191 kroner.

Tendensen fortsatte efterfølgende, da Brown Tæver blev udbudt. Disse fik en gennemsnitspris på 120 kroner og en salgsprocent på 98. Brown Velvet Tæver opnåede en salgsprocent på 65 og en snitpris på 185 kroner.

Glow og Glow Velvet tæveskind opnåede salgsprocenter på henholdsvis 95 og 58. De blev solgt til gennemsnitspriser på henholdsvis 119 kroner og 169 kroner.

Efterfølgende blev der udbudt han- og tæveskind i Mahogany og Mahogany Velvet.

Mahogany Hanner opnåede en salgsprocent på 89 og en gennemsnitspris på 174 kroner. Nogenlunde det samme billede gentog sig med Mahogany Velvet Hanner, som opnåede en salgsprocent på 78 og en gennemsnitspris på 266 kroner.

Tæveskindene opnåede salgsprocenter på henholdsvis 65 for Mahogany Tæver og 77 for Mahogany Velvet Tæver. Disse blev solgt til snitpriser på henholdsvis 89 og 184 kroner.