Kopenhagen Furs februar-auktion

Kunderne er allerede begyndt at drysse ind hos Kopenhagen Fur i Glostrup for at se på varerne forud for sæsonens anden auktion. På onsdag den 17. februar bliver første hammerslag slået. Henover auktionens syv dage skal 6,5 mio. skind møde et usikkert marked. Men der er lys for enden af tunnelen.

Kopenhagen Fur forventer, at ca. 350 kunder byder med i auktionssalen, heraf omkring 150 fra Hongkong og Kina. Markedet er præget af stor usikkerhed. Branchen afventer med stor spænding udfaldet af denne auktion, hvor det er forventningen, at en ny markedspris for minkskind vil blive etableret.

- Prisniveauet på minkskind vil i år sandsynligvis være urentabelt for langt de fleste producenter både i Danmark og især i udlandet. 2016 bliver et hårdt år for os som minkavlere. Nogle vil med stor sandsynlighed falde fra, andre må spænde livremmen ind, men med en forventet produktionsnedgang og den gode efterspørgsel på pels i forretningerne, så er forudsætningerne for bedre tider til stede. Hvornår billedet vender, er dog umuligt at sige noget om, siger Tage Pedersen, formand for Kopenhagen Furs bestyrelse.

Under januar-auktionen endte salgsprocenten efter en forsigtig start på 70, hvilket var positivt efter flere år med en kraftigt stigende verdensproduktion af minkskind. De faldende priser får den naturlige konsekvens, at produktionen falder, og det er nødvendigt for at få et sundt marked.

- Det er mit bud, at produktionen, uden at medregne Kina, vil falde 20 til 25 procent. Vi vil også opleve en faldende produktion i Danmark. I Kina er produktionen af minkskind allerede halveret, og den vil blive indskrænket yderligere i år.  Der er altså allerede godt gang i en nedgang i produktionen, som alt andet lige vil betyde, at prisen igen stiger på længere sigt, siger Tage Pedersen.

Bare fra 2015 til 2016 er verdensudbuddet af minkskind faldet fra 82 mio. til forventet 70 mio. Kigger man på afsætningen af færdigvarer, ser det også lyst ud på de fleste markeder med én meget mørk undtagelse, og det er Rusland.  Branchens største problem er det russiske marked, som er gået helt i stå.

Den russiske økonomi er hårdt ramt af handelssanktioner og den rekordlave oliepris, som har slået bunden ud af russernes privatøkonomi. Det anslås, at omkring 25 procent af den kinesiske produktion af færdigvarer sædvanligvis afsættes på det russiske detailmarked.  Det er mange kåber, og fordi de ikke er solgt til Rusland, hænger de på bøjlerne i de kinesiske pelsforretninger. Det har givet en pukkel, som har sat detailpriserne under pres i Kina, men det åbner op for et nyt marked.

- Det egentlige salg af pels til kinesiske forbrugere er stærkt, og det er min vurdering, at det faktisk er vokset i denne vinter. Kineserne vil gerne købe pels, og de faldende detailpriser har givet flere kinesere mulighed for at købe en pels. Det er medvirkende til at få ryddet ud i puklen af færdigvarer.

Februar-auktionens salg finder sted den 17. til 23. februar.