Sæsonens tredje auktion i Danmark

Eftersynet er begyndt, og kunderne er ligeledes begyndt at ankomme hos Kopenhagen Fur i Glostrup for at se på varerne forud for sæsonens tredje auktion. På torsdag den 14. april og en uge frem skal omtrent 6,6 mio. skind udbydes.

Kopenhagen Fur forventer, at ca. 550 kunder deltager i auktionen, heraf kommer omkring 300 fra Hongkong og Kina. 6,6 millioner mink skal udbydes i et marked, hvor køberne sidder med de bedste kort.

Efter de to indledende auktioner i januar og februar kunne man konstatere, at priserne, som forventet, var faldet, men at de havde stabiliseret sig, hvilket skabte en hårdt tiltrængt markedssikkerhed. De positive takter i februar skal selvsagt ses i lyset af faldende priser, som dog på sigt vil medføre en faldende verdensproduktion, som er nødvendig for at få et sundt marked.

- Vi estimerer, at verdensproduktionen, uden at medregne Kina, vil falde 20 til 25 procent. Vi forventer også at opleve en faldende produktion i Danmark. I Kina er produktionen af minkskind allerede reduceret, og den vil blive indskrænket yderligere i år. Der er altså allerede godt gang i en nedgang i produktionen, som alt andet end lige vil betyde, at prisen på længere sigt igen vil stige, siger Jesper Uggerhøj, administrerende direktør for Kopenhagen Fur.

Auktionen finder sted fra torsdag d. 14. april til torsdag d. 21. april. 6,586.405 minkskind udbydes. På første salgsdag åbnes auktionen med Mahogany hanner.