Generalforsamling i Dansk Pelsdyravlerforening

Messecenter Herning var rammen om dagens generalforsamling i Dansk Pelsdyravlerforening. Bestyrelsesformand Tage Pedersen aflagde beretning, som var præget af markedssituationen og udbruddet af plasmacytose. To forhold, som udfordrer pelsdyrbranchen. 

- Vi har været igennem et udfordrende år, og vi står lige nu over for en periode, som vil byde på endnu større udfordringer. Plasmacytose og vanskelige markedsforhold for minkskind er blevet en del af hverdagen. Vi fik eventyrlige priser i 2013, og dengang vidste vi, at det ikke ville vare ved. Et eventyr slutter jo, men det er også kendetegnende for eventyr, at de altid ender godt. Det vil det også gøre for os, fordi vores fællesskab og vores fælles virksomheder er så stærke, som de er. Pelssalget i beretningsåret var umiddelbart overraskende set i lyset af vores forventninger. Priserne steg på vores auktioner, men kigger man bag tallene, kan man se, at stigningen i kr. var båret af en stigende dollarkurs. Målt i dollars faldt prisen på minkskind med 6 procent fra 2014 til 2015. Den helt nødvendige tilpasning af produktionens størrelse, som blev sat i gang i 2014 er da også fortsat, og som vi forventede, er tilpasningen især sket i Kina, hvor produktionen er mere end halveret fra 40 millioner skind i 2013 til omkring 18 millioner skind i 2015, sagde Tage Pedersen.
 
- Det, jeg hæfter mig ved og som lyser op for enden af tunnelen, er, at forbrugerne gerne vil købe pels. Den kinesiske detailhandel har haft den nok stærkeste salgssæson nogensinde, og i Europa og Nordamerika har vi fortsat gode markeder, men produktionen af minkskind skal ned, og puklen af færdigvarer omsættes, før der igen er balance mellem udbud og efterspørgsel, fortsatte han.
 
De danske minkavleres fokus på kvalitet og typesammensætning giver en prisfordel, som ikke mindst i nedgangstider kommer erhvervet til gavn.
 
- Vi er i en brydningstid, som verden over vil forandre branchen på godt og ondt. Nogle vil bukke under og andre vil komme igennem og være klar til nye erobringer på den anden side af krisen. Vi hører til de sidste. Det er jeg ikke i tvivl om.
Vores virksomhed er i god form, og med de udfordringer, vi står overfor, skal tingene drives effektivt med fortsat fokus på at holde omkostningerne nede og forbedre effektiviteten. Den samme udfordring står hver enkelt af os med hjemme på farmen, sagde Tage Pedersen.
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Tage Pedersen som formand og John Papsø som næstformand. Lars Eilertsen blev genvalgt til bestyrelsen.