November-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

I dette nummer af Dansk Pelsdyravl kan du læse om, hvordan Dansk Pelsdyravlerforening har grebet bekæmpelsen af plasmacytose an siden 1976, hvor den systematiske bekæmpelse begyndte. Sidan da er andelen af smittede farme gået fra 100 procent til omkring syv procent sidste år. Men som bekendt er det en kamp, der har bølget frem og tilbage, og lige nu står erhvervet over for en stor udfordring med mange plasmacytose-udbrud i Holstebro-området. Du får også et overblik over, hvordan foreningen forholder sig til denne ekstraordinære situation.