Bred politisk opbakning til dansk minkproduktion

Eva Kjer Hansen i Beijing - her bl.a. med den danske ambassadør A. Carsten Damsgaard

Med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i spidsen er der politisk opbakning til den danske minkproduktion, efter at en forbudsdiskussion i Holland blussede op forleden.

Det hollandske parlament har forbudt landbrug med dyr, hvor indtjeningen kommer fra skindet og ikke fra kroppen. Et flertal blandt de hollandske politikere mener, at det er ideologisk forkert at gå med pels og skind fra dyr. Det rammer blandt andet den hollandske minkproduktion.

- Produktionen af minkskind er vigtig for dansk økonomi og beskæftiger tusindvis af mennesker. Danmark har en lang tradition for at producere skind af den allerhøjeste kvalitet, der er stor efterspørgsel på. Regeringen har ingen planer om at følge Hollands eksempel, siger Eva Kjer Hansen, der i disse dage er på eksportfremstød i Kina.

Fokus på dyresundhed og -velfærd

I Danmark har både myndigheder og branchen gennem en årrække haft fokus på at sikre og forbedre dyresundheden og -velfærden på landets minkfarme.

- Jeg har tillid til, at minkproduktionen i Danmark foregår på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. De seneste fem år har der været øget fokus på dyresundhed og dyrevelfærd hos pelsdyravlere, og der er set færre overtrædelser af dyreværnslovgivningen på minkfarmene, siger Eva Kjer Hansen.

Der er indført tiltag om lovpligtig uddannelse af nye pelsdyravlere og krav om periodisk efteruddannelse af alle avlere. Der er indført obligatorisk sundhedsrådgivning på farmene, ligesom der i en årrække har været øget kontrol. Tiltagene har sammen med branchens eget initiativ "tjek på farmen" øget erhvervets fokus på dyrevelfærd og sikret, at reglerne efterleves, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.  

Bred opbakning

Opbakningen er bredt funderet i Folketinget. Effektivt Landbrug har spurgt ordførerne fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokratiet om deres holdning til minkbedrifter.

Dyrevelfærdsordfører Karina Due fra Dansk Folkeparti siger:

- Vi vil ikke forbyde det i Danmark, for effekten vil være, at minkavlen så rykker til for eksempel Kina, hvor dyrevelfærden er langt ringere end i Danmark. Det er bedre at holde det her, og så være opmærksom på minkproduktionen. Så har vi trods alt en mulighed for at gøre noget.

Liberal Alliances landbrugsordfører Mette Bock siger, at "dommen kommer desværre ikke bag på mig, men jeg håber, at der i Danmark fortsat vil være et politisk flertal for, at minkavl er en helt legitim del af landbruget i Danmark, der både gavner landmænd og danske eksportindtægter. Men det skal selvfølgelig foregå under ordnede forhold."

Heller ikke hos Socialdemokraternes dyrevelfærdsordfører Julie Skovsby giver udviklingen i Holland anledning til at ændre holdning:

- Vi følger naturligvis med i de undersøgelser, der kommer frem på området. Men vi lægger ikke op til ændringer nu.

De hollandske minkavlere har anlagt en sag mod den hollandske stat, fordi forbuddet mod at holde dyr for at bruge pelsen ikke giver dem erstatning for at miste deres erhverv og deres mulighed for at tjene til livets ophold. De mener, at det er en overtrædelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som netop sikrer retten til at udøve sit erhverv. Første retsinstans gav dem ret, nu har den anden retsinstans fældet en anden dom. De hollandske minkavlere vil anke dommen.